Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Een toe­komst­be­sten­di­ge vast­goed­por­te­feuil­le

Vastgoed consultant Frank Zwiers vertelde in een blog wat de uitdagingen en kansen zijn voor hedendaagse strategisch portefeuillebeheerders. Een van de uitdagingen welke Frank beschreef zijn de onzekere toekomstige rendementen.

Er is al veel gezegd en geschreven over de aankomende regulering voor de middenhuur. Na de val van het kabinet is het nog zeer onduidelijk of en wanneer de veranderingen doorgang zullen vinden. Veel zal op de korte termijn afhangen van of het wetsvoorstel controversieel verklaard gaat worden. Gebeurt dit, dan komt het voorstel pas weer op de Kameragenda nadat een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Daarnaast is het nog maar de vraag of de beoogde doelen ermee bereikt gaan worden en wat de precieze effecten gaan zijn op de huurmarkt op korte- en lange termijn. In het kader van portefeuillemanagement is het van belang om vroegtijdig de geschatte effecten in kaart te brengen en hierop te acteren, ook als er nog veel onduidelijkheid heerst. Gebeurt dit niet dan verzand je in ad-hoc vastgoedsturing. Onderzoek hoe de exploitatie geoptimaliseerd kan worden door de mogelijkheden uit het woningwaarderingsstelsel te benutten door bijvoorbeeld buitenruimtes efficiënter in te richten of te investeren in verduurzaming, wat zowel positieve effecten heeft voor huurder als verhuurder. Hiermee verlaag je de energielasten voor huurders en beperk je de huurdervering voor de verhuurder. Sterker nog, mits er investeringsruimte beschikbaar is kan het voor sommige portefeuilles zelfs kansen bieden.

Benieuwd naar het volledige blog? Lees het hieronder.