Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Corporaties

Als gevolg van wetswijzigingen hebben corporaties de afgelopen tijd met veel veranderingen te maken. Het onderscheid tussen DAEB en niet-DAEB is gemaakt en woningcorporaties keren terug naar hun kerntaak. Deze veranderingen zorgen voor nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid of hoe om te gaan met de niet-DAEB portefeuille.

Dankzij onze kennis van de huidige wet- en regelgeving en onze ervaring met het opstellen van goede en werkbare strategieën ondersteunt DeenKoopmans verschillende woningcorporaties.

Vragen en oplossingen voor corporaties

Hoe zorgt u ervoor dat de vastgoedportefeuille een optimaal rendement oplevert en bijdraagt aan de doelstellingen van de corporatie? Bij een analyse van de portefeuille wordt gekeken waar deze uit bestaat en hoe deze presteert.

Vervolgens kan de vertaalslag worden gemaakt van portefeuille- naar tactisch assetmanagement, waarbij de strategische doelstellingen worden vertaald naar concrete complexplannen.

Bij DeenKoopmans spreken we liever van relaties in plaats van klanten. Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een goede klik. We gaan voor een langdurige samenwerking.

Unique features

Bij DeenKoopmans werken we iedere dag aan de toekomst, we zorgen ervoor dat alle werkprocessen toekomstbestendig zijn en de best mogelijke gebruikerservaring bieden voor al onze klanten. Daarom hebben wij onze eigen software voor het veilig versturen en ontvangen van documenten, onze eigen rekentool die beschikbaar is voor een goede startberekening van uw mogelijk nieuwe investering en we werken met databases zodat we data gedreven zoekopdrachten kunnen uitvoeren. Bovendien werken we al jaren met dezelfde betrouwbare samenwerkingspartners.

DeenKoopmans onderscheidt zich kortom met:

  • Eigen software
  • Online rekentools
  • Rijke data
  • Vertrouwde samenwerkingspartner