Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

EED-audit

De EED-audit is een registratie van alle energiestromen van de organisatie, waarbij een rapportage wordt opgesteld met daarin het gehele verbruik en alle energiebesparingsmogelijkheden voor de organisatie. Onze duurzaamheidsconsultants kunnen u ondersteunen en ontzorgen bij de uitvoer van een EED-audit.

De EED-auditplicht geldt voor organisaties vanaf een zeker aantal medewerkers, omzet en balanstotaal. Gebruik onze handige wetgevingscheck om te controleren of uw organisatie EED-auditplichtig is.

Ben ik EED-auditplichtig?

De informatieplicht geldt niet voor iedereen. Bent u benieuwd of uw organisatie aan de informatieplicht moet voldoen?
Wij hebben de vereisten voor u op een rijtje gezet!

Wat is de EED-audit?

De EED-audit is een registratie van alle energiestromen van de organisatie, waarbij een rapportage wordt opgesteld met daarin het gehele verbruik en alle energiebesparingsmogelijkheden voor de organisatie. De EED-audit is een vierjaarlijkse verplichting die voortvloeit uit de EED-richtlijn (Europese Energie-Efficiëncy Richtlijn).

Waar moet een EED-audit aan voldoen?

Een EED-Audit moet eens per vier jaar worden uitgevoerd. Daarnaast moet het een schematisch overzicht bevatten van alle bestaande energiestromen (inclusief transport). Het moet ook de belangrijkste factoren beschrijven die van invloed zijn op het energieverbruik, zodat u een overzicht kunt geven van het energiebesparingspotentieel.

Ten slotte moet een EED-audit een beschrijving geven van de kosteneffectieve, energiebesparende mogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van de EED-audit?

De EED-audit brengt alle energiestromen in kaart en geeft inzicht in hoe duurzaam uw organisatie is. Het voordeel hiervan is dat u precies weet hoe duurzaam uw organisatie is, waar de grootste knelpunten zitten en wat u kunt doen om energie te besparen.

  • De EED-Audit brengt alle energiestromen in kaart
  • U weet precies hoe duurzaam uw organisatie is
  • Laat zien waar de grootste knelpunten liggen op het gebied van duurzaamheid
  • Laat precies zien wat u kunt doen om energie te besparen.

Proces/Zo-werkt-het

De eerste stap in de EED Audit is het verzamelen van alle gegevens van uw organisatie en het bijbehorende vastgoed. Een van onze duurzaamheidsadviseurs voert vervolgens een locatieonderzoek uit om uw organisatie en vastgoed volledig in kaart te brengen.
Ook voeren we een transport- en mobiliteitsonderzoek uit. Vervolgens wordt er een energiebalans opgesteld door een van onze duurzaamheidsadviseurs. Vanuit deze energiebalans kan een energiehuishouding worden vastgesteld zodat we alle maatregelen kunnen uitwerken die genomen kunnen worden op het gebied van energiebesparingsmogelijkheden.

Ten slotte wordt een rapport opgesteld en bevindingen en mogelijke strategieën worden besproken.

Verzamelen gegevens
De benodigde gegevens vragen wij bij u op, denk hierbij aan de verbruiksgegevens van het gebouw en vervoer, de aanwezige installaties en bouwtechnische stukken.

Locatieonderzoek
Om alle informatie inzichtelijk te krijgen gaan wij langs op locatie om in kaart te brengen wat er precies aanwezig is.

Transport- en mobiliteitsonderzoek
In het transport- en mobiliteitsonderzoek stellen we vast welk type transport en welke vervoermiddelen er gebruikt worden, alsook het verbruik en uitstoot van dit transport en vervoer.

Energiebalans opstellen
Aan de hand van de gegenereerde informatie uit de eerste drie stappen stellen wij een energiebalans op. Dit is een overzicht van waar het verbruik voor een locatie vandaan komt. Denk onder andere aan verlichting, verwarmen en koelen, ventilatie, keukenapparatuur en vervoer.

Energiemanagement vaststellen
Vervolgens doen wij onderzoek naar het huidig energiemanagementbeleid van uw organisatie zodat vastgesteld kan worden welke gedragsmatige aanpassingen wellicht nodig zijn.

Maatregelen uitwerken
Alle aanpassingen en energiebesparende maatregelen die uw organisatie kunnen treffen worden uitgewerkt in een overzicht. Het advies voor energiebesparende maatregelen betreft alle onderzochte energiestromen.

Rapportage opstellen
Vervolgens wordt alles samengebracht in een rapportage voor goedkeuring van de RVO. Dit rapport behelst een samenvatting per locatie, de resultaten van het locatieonderzoek en van het transport- en mobiliteitsonderzoek, de energiebalans per locatie en een advies voor het verlagen van het energieverbruik.

EED-audit rapporteren
Deze rapportage dienen wij voor u in bij de RVO. De RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en overziet het indienen van de audits van de Europese Energie-Efficiëncy Richtlijn.

Bevindingen en strategie bespreken
De uitkomsten van de EED-audit bespreken we met u zodat we toelichting kunnen geven op de uitkomsten en zodat de interessantste maatregelen kunnen worden opgepakt.


Meer weten?

Naar aanleiding van dit formulier nemen wij z.s.m. contact met u op. Uw contactgegevens worden exclusief gebruikt om uw aanvraag te verwerken. U wordt niet aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen over de EED-audit?

Bijvoorbeeld of u EED-audit plichtig bent, hoe omvangrijk de audit is of welke waardevolle inzichten de audit oplevert? Onze duurzaamheidsconsultants beantwoorden uw vragen graag en vrijblijvend.

Neem contact op of vul in dit formulier uw contactgegevens in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Ontwikkelingen in EED-audit

Ontwikkelingen in EED-audit worden gekenmerkt door veranderende energiestromen binnen de organisatie. Gebruikt een organisatie bijvoorbeeld bestelwagens om producten of diensten te leveren? Maar ook veranderende situaties in het energieverbruik van gebouwen en grootschalige renovaties. Daarnaast komen er voortdurend nieuwe duurzame technologieën bij en is de markt altijd in beweging.

Voor welk type organisatie is EED-audit relevant?

De EED-audit is relevant voor organisaties met meer dan 250fte of meer dan 50 miljoen omzet met een jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen zijn EED-audit plichtig.

Valkuilen binnen EED-audit

Bij verduurzaming bestaat er een risico op desinvesteringen. Indien in een MJOP bijvoorbeeld een zekere maatregel staat, kan het verstandig zijn om hier direct duurzaamheid in mee te nemen. Door dit te doen kunt u voorkomen dat een bepaalde installatie na een aantal jaren weer vervangen moet worden in verband met nieuwe regelgeving, terwijl deze installatie nog niet eens was afgeschreven.

Het is van belang om met een anticiperende blik naar een MJOP te kijken. Door bepaalde duurzame maatregelen naar voren te trekken, in verband met een maatregel die reeds op de planning staat, kunt u extra kosten voorkomen. Hiermee laat u kansen niet onbenut. Stel: dak onderhoud staat op de planning voor augustus 2022, en er liggen al plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Dan kan het verstandig zijn om bij dit onderhoud direct het plaatsen van zonnepanelen mee te nemen. Zo hoeft u mogelijk geen dubbele kosten te maken.

Meest gestelde vragen over de EED-Audit

Geldt de EED-audit voor mijn organisatie?

Momenteel geldt de EED-audit voor organisaties met meer dan 250 FTE, of meer dan 50 miljoen omzet met een jaarlijkes balanstotaal van 43 miljoen.

Wanneer moet de EED-audit uitgevoerd zijn?
De volgende ronde van de EED-audit staat gepland voor 2023. De verwachting is dat de EED-audit medio 2023 wordt afgerond en ingediend.

Wat moet ik met de maatregelen die uit de EED-audit zijn vastgesteld?
De maatregelen die in de EED-audit worden voorgesteld, zijn niet verplicht om in alle gevallen te implementeren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen met een terugverdientijd korter en langer dan 5 jaar. Als de terugverdientijd korter is dan 5 jaar, is uitvoering van de maatregel in het kader van de Wet milieubeheer verplicht.

Als de terugverdientijd langer is dan 5 jaar, is het niet verplicht om de maatregel direct uit te voeren. Vaak loont het om de maatregel op een natuurlijk moment in te plannen.