Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Routekaart duurzaamheid

U wilt weten wat u de aankomende tijd voor uw vastgoedportefeuille te wachten staat en u wilt voorkomen dat u de wettelijk verplichte maatregelen te laat vaststelt en uitvoert. Het opstellen van een routekaart duurzaamheid kan u hierbij helpen. Met behulp van een routekaart duurzaamheid bent u voorbereid op de toekomst en voorkomt u onnodige boetes of verkeerde investeringen. Aan de hand van uw ambities, doelstellingen en strategie stellen wij een routekaart duurzaamheid voor u op.

Wat is een routekaart duurzaamheid?

Een routekaart duurzaamheid is een schets van wat er de komende jaren voor u gaat gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Dit omvat alle relevante wet- en regelgeving en ambities voor een locatie (of organisatie).

Waar moet een routekaart duurzaamheid aan voldoen?

Een routekaart duurzaamheid schetst ambities en wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en geeft verwachtingen voor een gestructureerde aanpak.

Het toont de uitdagingen die uw organisatie moet aangaan op het gebied van duurzaamheid en laat het wegzetten in de tijd voor de komende 10 tot 30 jaar (tot 2050).

Wat zijn de voordelen van een routekaart duurzaamheid?

De voordelen van een routekaart duurzaamheid zijn dat deze een duidelijk overzicht biedt van wat er de komende jaren op het gebied van duurzaamheid aan uw vastgoed of portefeuille moet gebeuren. Met de routekaart weet u precies aan welke verplichtingen en eisen uw vastgoed de komende jaren moet voldoen.

  • Duidelijk overzicht van wat er de komende jaren op het gebied van duurzaamheid aan uw vastgoed of portefeuille moet gebeuren;
  • U weet precies aan welke plichten en eisen uw vastgoed de komende jaren moet voldoen.

Zo werkt het

De routekaart duurzaamheid begint met het bespreken van uw ambities op het gebied van duurzaamheid en uw wensen en voorkeuren. Deze worden aangevuld met wet- en regelgeving.

De gebouwen in uw portefeuille worden vervolgens getoetst aan de afgesproken kaders. Uiteindelijk brengen we per locatie de maatregelen en kansen voor uw volledige portefeuille in kaart.

Op basis hiervan ontwikkelen we een tijdlijn met de opgaven die de komende jaren gedaan moeten worden.

  • Aan de start van de opdracht gaan we in gesprek over wat uw behoeften zijn, ook bespreken we de strategie die u op dit moment hanteert.

  • Wet- en regelgeving geven aan welke maatregelen moeten worden uitgevoerd. Welke dat zijn is ontzettend breed, afhankelijk van het type inrichting kunnen dit 40 tot 80 verschillende maatregelen zijn. Aangevuld met maatregelen die bijdragen aan politieke richtlijnen en het streven naar CO2 neutraal 2050. De verplichte maatregelen worden aangevuld met maatregelen welke ten goede komen aan uw doelstellingen, ambities en uw strategie. Vervolgens geven we een overzicht van de plichten per locatie en de uit te voeren maatregelen, verdeeld in wat verplicht is en wat behoort tot de doelstellingen, ambities en strategie.

  • Alle verzamelde en uitgezochte maatregelen worden gebundeld en weggezet in een tijdlijn zodat u weet wanneer u wat moet uitvoeren. Op die manier werkt u op een gestructureerde en efficiënte manier richting de nakoming van de verplichtingen en het behalen van uw doelstellingen.

Ontwikkelingen in de routekaart duurzaamheid

Het vakgebied duurzaamheid beweegt dagelijks, namelijk door de steeds veranderende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de grote opgave met betrekking tot het verduurzamen van kantoorpanden naar energielabel C. Per 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben.

Ook onze routekaart passen we daarop aan. Daarnaast beweegt onze routekaart ook mee met de steeds veranderende markt en de behoefte van u als klant.

Voor welke type organisatie is het relevant?

projectregie stakeholders is relevant voor:

Valkuilen bij het opstellen van een routekaart duurzaamheid

Valkuilen bij het opstellen van een routekaart zijn onder meer het te laat vaststellen van wettelijke verplichtingen, wat ertoe kan leiden dat uw vastgoed niet meer voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan het krijgen van een verkeerd advies ook leiden tot verkeerde investeringen.

Doordat we niet alleen kijken naar de wetten en verplichtingen die nu gelden, maar ook naar politieke en maatschappelijke doelstellingen, kunnen we nu al maatregelen voorstellen die het in de toekomst makkelijker maken om te verduurzamen.

Ook adviseren wij u over de stappen die nodig zijn om de tussentijdse doelstellingen te realiseren. We gaan dus een stap verder en adviseren u over de stappen die nodig zijn om de tussentijdse doelstellingen te realiseren.

Meest gestelde vragen over routekaart duurzaamheid

Hoe groot is mijn duurzaamheidsopgave?
De duurzaamheidsuitdaging is voor iedereen anders. Een goede maatstaf is hoeveel verbruik en CO2-uitstoot u op dit moment heeft en wat u kunt doen om dit te verminderen.

Wat staat mij de komende jaren te wachten?
Er zijn verschillende wet- en regelgeving die je verplicht om het energieverbruik te meten en te verminderen. De verwachting is dat de eisen aan vastgoed geleidelijk strenger worden om de uitstoot structureel te verminderen. Hoe snel dit zal gaan, hangt af van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Welke verplichtingen gelden er voor mij?
Dit is situatieafhankelijk en onder andere afhankelijk van het verbruik en type gebouw. Vaak is de norm dat er op de een of andere manier energie moet worden bespaard.

Wat kunnen wij doen om ons vastgoed duurzaam te maken?
Als basis kunt u de trias energetica gebruiken: Stap 1 is het verminderen van het energieverbruik, stap 2 is het gebruik van duurzame energie en stap 3 is het (voorlopig) efficiënt omgaan met niet-hernieuwbare energie. De uitvoering van deze stappen toetsen wij aan de wet- en regelgeving en verwerken deze in de routekaart.