Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Plan van aanpak accreditaties

Duurzaamheid wordt in onze samenleving steeds meer een belangrijk thema. Van advertenties tot productontwikkeling, bijna alles moet intussen ‘duurzaam’ zijn en wordt daarom ook zo geprofileerd. Daardoor kan het voor personen en organisaties soms lastig zijn om het duurzame koren van het niet-zo-duurzame kaf te scheiden. Accreditaties laten zien of uw corporatie, bedrijf of instelling écht duurzaam bezig is. Wij kunnen u adviseren over welke accreditaties aansluiten bij uw bedrijfsdoelen om vervolgens een plan van aanpak op te stellen om deze accreditaties te behalen.

Wat is een plan van aanpak accreditaties?

Een accreditatieplan is het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot duurzame accreditaties voor vastgoed. Enkele voorbeelden hiervan zijn de bronzen, zilveren en gouden accreditaties van Milieuplatform Zorg en BREAAM In-Use. Deze accreditaties kunnen in sommige gevallen worden gebruikt als keurmerk voor duurzaamheid.

Waar moet een plan van aanpak accreditaties aan voldoen?

Een gedegen plan van aanpak voor accreditaties moet allereerst voldoen aan uw wensen en behoeften. In een accreditatieplan moet worden aangegeven welke accreditaties het meest geschikt zijn en meerwaarde bieden aan de visie en strategie van uw organisatie.

Wat zijn de voordelen van een plan van aanpak accreditaties?

Accreditaties zijn een keurmerk voor de duurzaamheid van gebouwen, dat in sommige gevallen al gebruikt kan worden. Accreditaties zijn vooral nuttig om richting te geven aan de doelstellingen van de organisatie.

  • Accreditaties zijn een kwaliteitskeurmerk voor de duurzaamheid van gebouwen;
  • Accreditaties zijn vooral nuttig om richting te geven aan de doelen van de organisatie.

Zo werkt het

De eerste stap in een accreditatieplan is het vaststellen van ambities, die vervolgens kunnen worden gebruikt om verschillende accreditaties te onderzoeken.

Vervolgens wordt er een nulmeting uitgevoerd door een van onze duurzaamheidsconsultants op de locaties en binnen de organisatie. Hieruit kunnen maatregelen worden bepaald.

Op basis van deze maatregelen kan vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld om een contract met een accrediteur aan te gaan.

  • Gezamenlijk stellen we de doelen en wensen op voor uw organisatie, ook bespreken we wat u wilt bereiken met de accreditatie. Vervolgens stellen we vast welke accreditaties het beste aansluiten op de huidige situatie en de vastgestelde doelen.

  • De nulmeting is afhankelijk van de accreditatie. Sommige accreditaties vereisen dat het gebouw voldoende energie bespaart en bepaalde maatregelen heeft genomen. Andere accreditaties richten zich op het beleid en de cultuur van de organisatie. Bij de nulmeting bepalen we eerst de uitgangspositie. Om de huidige staat van het gebouw vast te stellen, komen we langs op locatie. Tijdens dit locatiebezoek doen we onderzoek naar de isolatie, installaties, energielabel en verbruik.

    Organisatiebreed kijken we naar het beleid, de strategie en de cultuur van de organisatie alsmede de maatregelen die nu worden genomen met als doel de cultuur van de organisatie op het gebied van duurzaamheid te faciliteren.

  • De accreditatie bepaalt de maatregelen die moeten worden genomen om aan de accreditatie-eisen te voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er energiebesparende maatregelen moeten worden genomen voor het gebouw of dat er acties worden ondernomen om energiebesparend gedrag te faciliteren. Wat er moet gebeuren hangt af van de nulsituatie en de accreditatie die u met uw organisatie wilt behalen.

  • Op basis van de maatregelen die in de vorige stap zijn vastgesteld, stellen we een plan van aanpak op. Dit plan geeft een duidelijk, uitvoerbaar overzicht waarmee u kunt toewerken naar een succesvolle accreditatie. Wanneer u klaar bent om het accreditatieproces te starten kunnen wij u in contact brengen met een accrediteur, tijdens het accreditatieproces staan wij u bij.

Ontwikkelingen in een plan van aanpak accreditaties

Accreditaties laten zien of uw corporatie, bedrijf of instelling écht duurzaam bezig is. Ook is het een goede benchmark om te zien hoe uw corporatie presteert ten opzichte van de rest van de markt.Dit zien wij in de marktontwikkeling voor accreditaties ook. Er zijn al een aantal keurmerken voor het verduurzamen van organisaties en vastgoed. Deze ontwikkelen zich in de markt mee. Wanneer de nieuwste duurzame maatregelen worden ontwikkeld, verouderen de eerste maatregelen. Wat nu duurzaam is wordt op termijn het nieuwe normaal. Het is daarom verstandig om adviseurs in te schakelen die u helpen om bovenop deze ontwikkelingen te zitten. De accreditaties kunnen daarin een richtlijn zijn, en wij kunnen u bij het behouden van deze accreditaties helpen.

Voor welk type organisatie is een plan van aanpak accreditaties relevant?

Een plan van aanpak accreditaties is relevant voor:

Valkuilen binnen een plan van aanpak accreditaties

Niet alle accreditaties passen even goed bij elke organisatie. Het is daarom belangrijk om goed te begrijpen wat elke accreditatie voor uw organisatie betekent en welke veranderingen dit met zich meebrengt. Een begeleidend expert kan u helpen bij het kiezen van een accreditatie die het beste bij u past.

Meest gestelde vragen plan van aanpak accreditaties

Welke accreditaties zijn er m.b.t. duurzaamheid?
Er zijn verschillende accreditaties die aan uw wensen kunnen voldoen. Populaire certificeringen op dit moment zijn onder meer het BREAAM In-Use NL en het Zorgcertificaat Milieuthermometer.

BREEAM-NL In-Use is een certificeringsmethode voor het verduurzamen van bestaande woning- en utiliteitsbouw. De certificering toetst op meerdere categorieën, die in sommige gevallen breder zijn dan alleen het gebouw. Denk aan energie, materialen en vervuiling, maar ook aan de gezondheid en het gedrag van gebruikers. De BREEAM-NL In Use geeft inzicht in de duurzaamheidsstatus van uw objecten en het verbeterpotentieel. Daarmee is het vooral interessant als managementinstrument.

Het certificaat Milieuthermometer Zorgsector is een managementinstrument dat overzicht geeft in de processen die kunnen worden verduurzaamd. Denk hierbij aan het milieubeleid, het reduceren van de CO2-uitstoot, het vergemakkelijken en verwerven van milieuvergunningen en het scheppen van vertrouwen bij handhavers. De Milieuthermometer Zorgsector heeft drie verschillende niveaus, bestaande uit brons, zilver en goud. Afhankelijk van de strekking en hoe structureel de organisatie met milieumanagement werkt, kunnen de hogere niveaus worden behaald.

Welke accreditaties zijn interessant voor mij?
Veelal adviseren wij een accreditatie die niet te ver afstaat van de huidige situatie en aansluit bij de toekomstvisie van de klant. Wij adviseren in principe altijd om eerst een nulmeting uit te voeren en een gesprek aan te gaan zodat we kunnen achterhalen wat bij u past.