Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Due diligence

Een due diligence onderzoekt de juistheid van alle door de verkoper aangeleverde informatie en geeft inzicht in de risico's van het vastgoed dat u wilt verwerven. Wat valt er bijvoorbeeld te verwachten op het gebied van onderhoud? Is alle wet- en regelgeving nageleefd? Een goed onderzoek vooraf voorkomt verrassingen achteraf. Een professionele partij kan u helpen een goed due diligence onderzoek uit te voeren, wij helpen u graag!

Wat is due diligence?

Bij het kopen van onroerend goed is het belangrijk om precies te weten wat u koopt. Een due diligence-onderzoek kijkt naar de juistheid van alle informatie die de verkoper presenteert en geeft inzicht in de verschillende risico's van het onroerend goed dat u wilt verwerven.

U wilt weten waar u aan toe bent; wat de technische staat is, de verhuurbaarheid, de lopende contracten en alle andere zaken die van invloed zijn op de huidige en toekomstige waarde van het vastgoed.

Wat valt er bijvoorbeeld te verwachten op het gebied van onderhoud? Is alle wet- en regelgeving nageleefd? Een goed onderzoek vooraf voorkomt verrassingen achteraf.

Waar moet een gedegen due diligence onderzoek aan voldoen?

DeenKoopmans geeft een heldere rapportage over de technische staat van onderhoud en de te verwachten kosten, investeringen en risico's. Eventueel aangevuld met milieu- en brandveiligheidsonderzoeken.

Naast een technische keuring onderzoeken we of alles juridisch in orde is. Denk aan eigendomssituaties, (huur)overeenkomsten en controle van diverse vergunningen. Een commercieel onderzoek geeft vervolgens inzicht in de marktpositie van een vastgoedcomplex. U ontvangt een volledig dossier waarop u uw beslissing kunt baseren.

Wat zijn de voordelen van due diligence?

Due diligence verkort het koop-/verkoopproces omdat alle gegevens over het onroerend goed bekend en aanwezig zijn. Een due diligence geeft ook een grotere kans om de vraagprijs te halen en is kosteneffectief voor de koper. Met een zorgvuldig uitgevoerd due diligence-onderzoek zijn er geen onverwachte risico's meer.

  • Verkorting van het koop- /verkooptraject;
  • Een grotere kans op het halen van de vraagprijs;
  • Kostenbesparend voor u als koper;
  • Geen sprake van onverwachte risico’s.

Zo werkt het

De eerste stap in een due diligence traject is het bekijken van het onroerend goed, zodat er een beeld gevormd kan worden over de technische staat van het vastgoed. Mochten wij twijfels krijgen over bijvoorbeeld de technische staat laten wij een bouwkundige keuring uitvoeren zodat er een duidelijk beeld gevormd kan worden over de te verwachten kosten, investeringen en risico’s. Vervolgens vindt er een juridisch onderzoek plaats. Hierin wordt het eigendomsrecht onderzocht, maar daarnaast wordt ook onderzocht welke (huur)overeenkomsten er gesloten zijn. Tot slot wordt er een commercieel onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de marktpositie van een vastgoedcomplex, huuropbrengsten en kosten en daarmee het te behalen rendement; waar kunnen de huuropbrengsten nog naartoe groeien? Hiermee ontstaat er een compleet en transparant rapport waarop u een gedegen beslissing kunt nemen.

  • Mochten er twijfels zijn bij de technische staat wordt er een bouwkundige keuring uitgevoerd om eventuele te verwachten kosten, investeringen en risico’s te onderzoeken en te achterhalen.

  • Tijdens het juridisch onderzoek wordt het eigendomsrecht onderzocht maar ook worden alle gesloten (huur) overeenkomsten onderzocht.

  • Tijdens het commerciële onderzoek wordt de totale marktpositie van een vastgoedcomplex onderzocht. Denk hierbij aan de huidige en potentiële huuropbrengsten, het te behalen rendement en de eventuele kosten.

Ontwikkelingen in due diligence

De specialisten van Deenkoopmans volgen de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet. Denk aan wetswijzigingen zoals de middenhuurregulering en de zelfbewoningsplicht en veranderende duurzaamheidseisen zoals de Energielabel C verplichting voor kantoren en de Informatieplicht.

Voor welk type organisatie is due diligence relevant?

Een due diligence traject is relevant voor:

Valkuilen binnen due diligence

Valkuilen bij due diligence zijn onder meer een verkeerde interpretatie van risico's of een verkeerde interpretatie van risico's door onvoldoende kennis. Hierdoor is het mogelijk dat u uw vastgoed op de verkeerde waarde schat. U kunt dit voorkomen door een professionele partij in te schakelen die het huurobject voor u onderzoekt.

Wij zorgen ervoor dat eventuele risico's op waarde kunnen worden ingeschat, zodat u uiteindelijk een verantwoorde beslissing kunt nemen.

Meest gestelde vragen over due diligence

Wat is het doel van een due diligence onderzoek?

Het doel van een due diligence is om inzicht te geven in de technische staat van het onderhoud en de te verwachten kosten. Naast de technische keuring wordt er ook gekeken of alles juridisch in orde is. U ontvangt een volledig dossier waarop u uw beslissing kunt baseren.

Is een due diligence onderzoek verplicht?
Een due diligence onderzoek is niet verplicht om te doen als mogelijk koper, maar het biedt wel inzicht in alle mogelijke risico’s voor een vastgoedcomplex. Hierdoor kunt u een degelijke beslissing nemen op basis van alle mogelijke risico’s en een zo hoog mogelijk rendement behalen op uw vastgoed.

Welke thema’s zijn onderdeel van een due diligence onderzoek?
Bij een due diligence wordt een pand zowel technisch als juridisch volledig onderzocht. Denk bij technisch aan de te verwachte kosten, investeringen en risico's. Denk bij juridisch aan de eigendomssituatie, (huur)overeenkomsten en controle van diverse vergunningen.

Wie voert de verschillende due diligence onderzoeken uit?
De due diligence onderzoeken worden uitgevoerd door specialisten van DeenKoopmans en onze vakkundige samenwerkingspartners.

Wat als de verkoper niet meewerkt aan een due diligence onderzoek?
Dan treden wij, namens u, in gesprek met de verkoper over de gevolgen die dit heeft voor de transactie.

Is het verstandig om de uitkomsten van het due diligence rapport te delen met de verkoper?
Als uit het due diligence-onderzoek risico's naar voren komen, worden deze op geld gezet. Afhankelijk van het risico en de omvang van het risico kan worden beoordeeld of dit wordt gedeeld met de verkoper.

Hoe worden de resultaten gepresenteerd?
De resultaten van een due diligence worden uitgewerkt in een overzichtelijk en helder rapport over de technische en juridische staat van het vastgoed. U ontvangt een volledig dossier, waarop u uw beslissing kunt baseren.