Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Informatieplicht

Verbruikt uw instelling 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om een informatieplicht uit te voeren. De informatieplicht is een vierjaarlijkse opname van het energieverbruik en energiebesparende maatregelen die op een locatie zijn genomen. Na de opname van de informatieplicht dient u op grond van de Omgevingswet de energiebesparingsplicht uit te voeren. Hieronder leest u wat de informatieplicht inhoudt.

De informatieplicht geldt voor organisaties met een minimum elektriciteits- of aardgasverbruik. Gebruik onze handige wetgevingscheck om te controleren of uw organisatie informatieplichtig is.

Ben ik informatieplichtig?

De informatieplicht geldt niet voor iedereen. Bent u benieuwd of uw organisatie aan de informatieplicht moet voldoen?
Wij hebben de vereisten voor u op een rijtje gezet!

Wat is de informatieplicht?

De informatieplicht is een vierjaarlijkse opname van het energieverbruik en energiebesparende maatregelen die op een locatie zijn genomen. Vaak wordt de informatieplicht en de energiebesparingsplicht als hetzelfde gezien. Hoewel deze wetten nauw samenwerken is er toch een verschil.

De informatieplicht betreft het verbruik van een locatie. Dit geldt alleen voor instellingen met aanzienlijk verbruik. De richtlijn hiervoor is 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar.

Het rapport identificeert het verbruik en de maatregelen die de locatie kan nemen om energie te besparen. Hiervoor wordt de erkende lijst van maatregelen gebruikt. Deze lijst bestaat uit energiebesparende maatregelen die vaak een terugverdientijd hebben die korter is dan vijf jaar.

De energiebesparingsverplichting komt voort uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) welke zijn opgenomen in de Omgevingswet. Deze besluiten verplicht instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen bij een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Dit betekent dat de informatieplicht bepaalt wat het verbruik is en welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen, en dat de Omgevingswet de instelling verplicht bepaalde maatregelen vervolgens uit te voeren.

Waar moet de uitvoering van een informatieplicht aan voldoen?

Een gedegen informatieplicht moet voldoen aan de wettelijke plichten en eisen van de verschillende overheden. Verder moet een gedegen informatieplicht de verschillende koppelkansen op het gebied van verbouwingen, projecten en natuurlijke momenten uit het MJOP herkennen.

Daarnaast is het essentieel om contact te hebben met alle betrokken stakeholders, zoals de huurder(s), verhuurder en eventueel het bevoegd gezag. Ook voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid is een plan van aanpak nodig. Elke vier jaar moet een informatieplicht worden ingediend.

Wat zijn de voordelen van het uitvoeren van de informatieplicht?

Met een volledige opname van het energieverbruik van een locatie en ook de maatregelen die genomen kunnen worden om het energieverbruik te verminderen, weet u als gebouweigenaar/huurder precies hoe u de locatie kunt verduurzamen.

Bij onze dienstverlening hoort ook een plan van aanpak voor de uitvoering van de verplichte maatregelen. Het gebouw toekomstbestendig maken, het energieverbruik verlagen en de waarde van het gebouw verhogen.

  • U weet precies hoe u uw locatie kunt verduurzamen
  • Een plan van aanpak voor het uitvoeren van de verplichte maatregelen
  • Toekomstbestendig maken van uw pand
  • Lager energieverbruik
  • Waardevermeerdering van uw pand

Zo werkt het

De eerste stap in de informatieplicht is het verzamelen van alle informatie over uw pand. Een van onze duurzaamheidsconsultants komt bij u op locatie om uw pand te beoordelen en alle erkende duurzaamheidsmaatregelen in kaart te brengen.

Daarna wordt de informatieplicht energiebesparing ingediend. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak. Tot slot wordt er contact onderhouden met de huurder(s) en verhuurder en met het bevoegd gezag.

  • De gegevens die wij verzamelen zijn onder andere de verbruiksgegevens, het MJOP, (huur)contracten en doorsnedetekeningen. Daarnaast komen we bij u op locatiebezoek voor het in kaart brengen van alle aanwezige installaties. Aan de hand van uw type pand brengen we de erkende maatregelen in kaart.

  • Vervolgens dienen we de informatieplicht energiebesparing in bij de RVO. De RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is het uitvoeringsorgaan en de controlerende partij voor onder andere de informatieplicht.

  • Door het opstellen van een plan van aanpak wordt duidelijk welke erkende maatregelen er uitgevoerd dienen te worden. Naar aanleiding van dit plan van aanpak gaan we met u en de (ver)huurder in gesprek om ervoor te zorgen dat de verduurzamingsopgave uit de informatieplicht gezamenlijk wordt opgepakt. Het plan van aanpak stemmen we ook af met het bevoegd gezag om goedkeuring te krijgen voor de plannen. Hierdoor kunnen de maatregelen op natuurlijke momenten worden uitgevoerd.


Meer weten?

Indien aangegeven, nemen wij naar aanleiding van dit formulier z.s.m. contact met u op. Uw contactgegevens worden exclusief gebruikt om uw aanvraag te verwerken. U wordt niet aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen over de informatieplicht?

Bijvoorbeeld of uw organisatie aan de informatieplicht moet voldoen, hoe omvangrijk de werkzaamheden zijn of welke waardevolle inzichten de informatieplicht oplevert? Onze duurzaamheidsconsultants beantwoorden uw vragen graag en vrijblijvend.

Neem contact op of vul in dit formulier uw contactgegevens in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Ontwikkelingen in de informatieplicht

De eerste ronde van de informatieplicht liep van 2019-2023. Er vindt vervolgens een vierjaarlijkse evaluatie plaats van welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Deze actualisatie van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing is er voor de tweede ronde van de informatieplicht energiebesparing, die aanvangt in 2023.

Het is lastig om nu aan te geven wat voor specifieke maatregelen er kunnen gaan veranderen. In het algemeen kan wel het volgende gesteld worden:

Door de stijgende energieprijzen zullen er meer maatregelen zijn met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Als gevolg hiervan zouden er zomaar meerdere nieuwe maatregelen opgenomen kunnen worden in de informatieplicht energiebesparing.

Voor welk type organisatie is informatieplicht relevant?

Het uitvoeren van een informatieplicht is relevant voor instellingen en bedrijven met een verbruik van boven 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas. Bijvoorbeeld:

Valkuilen bij het uitvoeren van een informatieplicht

Alleen indienen informatieplicht is niet voldoende. Het doel is immers om ervoor te zorgen dat instellingen hun verbruik omlaag brengen. Het is daarom belangrijk dat de verplichte maatregelen ook worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan riskeert u een boete en/of dwangsom tot de maatregel is uitgevoerd.

Meest gestelde vragen informatieplicht

Wat is de informatieplicht?
De informatieplicht is een vierjaarlijkse verplichting voor instellingen met een hoog energieverbruik. De informatieplicht dient om de instelling bewust te maken van verbruik en energiebesparende maatregelen die het energieverbruik kunnen verminderen.

Wat is het verschil tussen de informatieplicht en de energiebesparingsplicht?
Vaak wordt de informatieplicht en de energiebesparingsplicht als hetzelfde gezien. Hoewel deze wetten nauw samenwerken is er toch een verschil.

De informatieplicht betreft het verbruik van een locatie. Dit geldt alleen voor instellingen met aanzienlijk verbruik. De richtlijn hiervoor is 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar.

De energiebesparingsverplichting komt voort uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) welke zijn opgenomen in de Omgevingswet. Deze besluiten verplicht instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen bij een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Dit betekent dat de informatieplicht bepaalt wat het verbruik is en welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen, en dat de Omgevingswet de instelling verplicht bepaalde maatregelen vervolgens uit te voeren.

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?
Als u denkt dat u een informatieplicht heeft of gaat krijgen is het belangrijk om uw energieverbruik actief te blijven meten. Wanneer deze de jaarlijkse 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasverbruik overschrijdt, heeft uw instelling een informatieplicht.

Heeft u eerder de informatieplicht al uitgevoerd? Dan is het belangrijk om de erkende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar voor de volgende ronde van de informatieplicht uit te voeren.