Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Projectmanagement duurzaamheid

Bij grootschalige veranderingen aan gebouwen of nieuwbouwprojecten is het van belang om rekening te houden met duurzaamheid. In het kader van de energietransitie en klimaatdoelstellingen worden de eisen aan gebouwen en duurzaamheid steeds strenger. Niets doen betekent dat het gebouw achterblijft bij deze verandering. Welke maatregelen treft u en tot welke maatregelen bent u verplicht? Bij projectmanagement duurzaamheid geven wij u een advies op maat, zodat u nu en in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan.

Wat is projectmanagement duurzaamheid?

Projectmanagement duurzaamheid is het adviseren bij bouw- en renovatieprojecten zodat duurzaamheid wordt meegenomen. Het gaat erom dat verbindende kansen voor duurzaamheid worden benut en dat wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen. Het doel van dit type projectmanagement is om u te ontzorgen en het maximale uit een renovatie- of bouwproject te halen.

Waar moet projectmanagement aan voldoen?

Kennis en ervaring om kansen te herkennen en te benutten is essentieel voor gedegen projectmanagement voor duurzaamheid. Daarnaast is het belangrijk om de wensen van u in kaart te brengen en te promoten. Ook het vroegtijdig signaleren van en anticiperen op duurzaamheidskansen is belangrijk. Dit levert uiteindelijk een technisch en strategisch advies op van DeenKoopmans.

Wat zijn de voordelen van projectmanagement?

De voordelen van projectmanagement duurzaamheid zijn het optimaal benutten van kansen en het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Tot slot worden uw gebouwen toekomstbestendig gemaakt op het gebied van duurzaamheid.

  • Optimaal kansen benutten;
  • voldoen aan wet- en regelgeving;
  • gebouwen toekomstbestendig maken op het gebied van duurzaamheid.

Zo werkt het

De eerste stap in dit proces is het bespreken van de plannen, vanuit hier worden vervolgens de stakeholders in kaart gebracht. Wanneer de plannen en stakeholders inzichtelijk zijn bepalen we een strategie.

Vanuit strategisch oogpunt is het allereerst belangrijk om de wetten en verplichtingen te bepalen van waaruit de kansen kunnen worden bepaald.

Vervolgens wordt er een verduurzamingspakket ontwikkeld, zodat u dit kunt integreren in bouw- en renovatieprojecten.

  • Tijdens het eerste overleg bespreken we wat uw project inhoudt en wat u wilt bouwen of renoveren. Aan de hand van die informatie stellen we kaders van het project vast.

  • Bij uw project zijn er ongetwijfeld stakeholders betrokken, door de stakeholders met hun eisen en wensen in kaart te brengen kan voorkomen worden dat er zich in een later stadium problemen voordoen.

  • De wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is een belangrijke factor, vanuit deze wet- en regelgeving kan het zijn dat voor uw type vastgoed verplichtingen zijn gesteld. Deze en uit het Bouwbesluit voortkomende regels brengen wij in kaart zodat u later niet voor verassingen komt te staan.

    Naast de verplichtingen stellen we ook kansen op, deze kansen zijn nu niet verplicht om uit te voeren maar zorgen wel voor een duurzamer gebouw dat toekomstbestendig is. Een regel welke op dit moment niet verplicht is maar vanaf 2026 wel, is de vervanging van cv ketels door een warmtepomp. Gaat u vanaf 2026 de bestaande cv ketel vervangen, dan moet deze vervangen worden door een warmtepomp. Door met deze regel nu al rekening te houden, bespaart u over een aantal jaren op de vervanging van een cv ketel.

  • Aan de hand van de verplichtingen, de opgestelde strategie en de vastgestelde kansen ontwikkelen wij een verduurzamingspakket waarin de kosten en baten uiteen gezet worden. De laatste stap is het integreren van de het verduurzamingspakket in het bouw- of renovatietraject.

Ontwikkelingen in projectmanagement

Ontwikkelingen in projectmanagement duurzaamheid zijn het integreren van politiek en maatschappelijk beleid op dit vlak in de plannen voor bouw- en renovatietrajecten. Daarnaast wet- en regelgeving integreren in projecten.

Stel een specifiek pand moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Voor 2023 moeten er verplicht energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Wanneer er een herontwikkeling op de planning staat in 2024 kan het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen logischerwijs beter even worden uitgesteld. Hiervoor kan dispensatie worden aangevraagd bij het handhavende orgaan.

Een van de EPBD III eisen is het verplicht aanleggen van laadpaalinfrastructuur bij ingrijpende renovaties. Indien er sprake is van een bouw- of renovatietraject is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met dit soort harde eisen waar uiteindelijk ook op gecontroleerd zal worden.

Voor welk type organisatie is projectmanagement relevant?

Projectmanagement is relevant voor:

Valkuilen binnen projectmanagement

Bij grootschalige veranderingen aan gebouwen of nieuwbouwprojecten is het van belang om rekening te houden met duurzaamheid. In het kader van de energietransitie en klimaatdoelstellingen worden de eisen aan gebouwen en duurzaamheid steeds strenger. Niets doen betekent dat het gebouw achterblijft bij deze verandering.

Soms wordt duurzaamheid meegenomen in projecten, maar zijn investeringen niet altijd optimaal. Het energieverbruik kan worden verminderd of er kan groene stroom worden opgewekt, maar dat betekent niet dat het gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving. Niet alle toegepaste maatregelen zijn even toekomstbestendig. Wij zorgen ervoor dat deze belangrijke aspecten meegenomen worden in het project.

Meest gestelde vragen projectmanagement duurzaamheid

Waarom duurzaamheid meenemen in bouw- en renovatietrajecten?
Wanneer een gebouw op grote schaal wordt aangepakt, zijn er veel onderdelen die worden getransformeerd of veranderd, waardoor dit een geschikt moment is om duurzame maatregelen te nemen. Ook zijn er soms energieprestatie-eisen voor renovatie en nieuwbouw, waardoor het nog belangrijker is om duurzaamheid in het project op te nemen.

Is duurzaamheid belangrijk voor mijn project?
De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn zo scherp dat nieuwe en bestaande gebouwen moeten worden aangepakt. Niets doen zal er uiteindelijk toe leiden dat het gebouw in deze transitie achterblijft. In dat kader is het van belang om duurzaamheid in de plannen op te nemen.