Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Duurzaamheid in MJOP’s & DMJOP's

Duurzaamheid is een relatief nieuw onderwerp en door veranderende wet- en regelgeving op dit gebied is het lastig te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen er uitgevoerd moeten worden en wanneer. Door op een strategische manier duurzaamheidsmaatregelen te integreren van een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) in een DMJOP (duurzaamheids meerjarenonderhoudsplan) kunnen maatregelen op een natuurlijke manier worden uitgevoerd waardoor u het werk en de overlast daarvan vermindert.

Wat is duurzaamheid in MJOP’S?

Wij integreren duurzame maatregelen in het MJOP zodat gebouwen op natuurlijke momenten verduurzamen. Denk hierbij aan het vervangen van de cv-ketels, ramen en kozijnen, of het onderhoud van het dak. Onderhoudsmomenten gebruiken om een gebouw structureel duurzamer te maken.

Waar moet duurzaamheid in MJOP’S aan voldoen?

Een gedegen proces voor het integreren van duurzame maatregelen in een MJOP is ruim van tevoren vaststellen welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Door hier aandacht aan te besteden, kunt u slimme investeringen doen waardoor u het werk en de overlast daarvan vermindert.

Wat zijn de voordelen van duurzaamheid in MJOP’S

Voordelen van het integreren van duurzaamheidsmaatregelen bij het opstellen van een MJOP zijn dat het uiteindelijke plan voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Door dit te integreren in het MJOP heeft u lagere bedrijfs- en energiekosten.

Het biedt ook een voordeel in termen van imago naar personeel, klanten en mogelijk andere belanghebbenden. Daarnaast kan het leiden tot een waardestijging van het onroerend goed en het onroerend goed wordt hierdoor toekomstbestendig.

  • Voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid;
  • Lagere exploitatie- en energielasten;
  • Imagoverbetering;
  • Waardestijging vastgoed;
  • Toekomstbestendig maken vastgoed.

Zo werkt het

De eerste stap bij het integreren van duurzaamheidsmaatregelen bij het opstellen van een MJOP is het bepalen van de strategie en ambities voor het vastgoed zelf.

Een van onze duurzaamheidsadviseurs voert vervolgens een nulmeting uit op de betreffende locatie. Hiermee kunnen we energiebesparende maatregelen bepalen, die vervolgens in het MJOP kunnen worden geïntegreerd.

  • In overleg met u en de huurder stellen we vast welke duurzaamheidsstrategie het meest geschikt is voor de locatie. Dit kan bijvoorbeeld op basis van wet- en regelgeving, intern beleid en/of op basis van veranderingen in de politieke en maatschappelijke doelstellingen.

  • Vervolgens gaat een van onze duurzaamheidsconsultants op locatiebezoek om de installaties, isolatiewaarden, verbruiksgegevens en de functie van de locatie vast te stellen.

  • Op basis van de trias energetica en erkende maatregelenlijsten toetsen we vervolgens welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd en wat het effect daarvan is op het energielabel. Eventueel wordt dit uitgevoerd in combinatie met een kosten- batenanalyse.

  • Als laatste stap stellen we momenten vast waarop de verduurzamingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd op basis van het MJOP.

Ontwikkelingen in duurzaamheid in MJOP’S

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in MJOP's zijn nieuwe wet- en regelgeving zoals de energienorm. Als er wet- en regelgeving wordt toegevoegd of als bestaande wet- en regelgeving verandert, nemen wij dit op in het MJOP. Daarnaast zijn er ook continue ontwikkelingen op het gebied van duurzame technologie. Dit nemen we ook op in het MJOP.

Ten slotte zijn er altijd veranderingen in het politieke beleid. Vanuit de politiek kan men peilen wat er gaat komen op het gebied van wet- en regelgeving. Door politiek beleid als leidraad te gebruiken voor het MJOP, zorg je ervoor dat je de ontwikkelingen in de markt altijd voorblijft.

Voor welk type organisatie is duurzaamheid in MJOP’S relevant?

Duurzaamheid in MJOP's is relevant voor:

Valkuilen binnen duurzaamheid in MJOP’S

Bij verduurzaming bestaat er een risico op desinvesteringen. Indien in een MJOP bijvoorbeeld een zekere maatregel staat, kan het verstandig zijn om hier direct duurzaamheid in mee te nemen. Door dit te doen kunt u voorkomen dat een bepaalde installatie na een aantal jaren weer vervangen moet worden in verband met nieuwe regelgeving, terwijl deze installatie nog niet eens was afgeschreven.

Het is van belang om met een anticiperende blik naar een MJOP te kijken. Door bepaalde duurzame maatregelen naar voren te trekken, in verband met een maatregel die reeds op de planning staat, kunt u extra kosten voorkomen. Hiermee laat u kansen niet onbenut. Stel: dak onderhoud staat op de planning voor augustus 2022, en er liggen al plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Dan kan het verstandig zijn om bij dit onderhoud direct het plaatsen van zonnepanelen mee te nemen. Zo hoeft u mogelijk geen dubbele kosten te maken.

Meest gestelde vragen duurzaamheid in MJOP’S

Wat is een MJOP?
Een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) is een plan of planning waarin staat wat voor onderhoud er wanneer uitgevoerd moet worden.

Wat is een duurzaam MJOP?
De naam "duurzaam MJOP" zegt het al, het is een meerjarenonderhoudsplan waar duurzaamheid ook in verwerkt is. Dit plan geeft aan welk onderhoud aan het pand moet worden uitgevoerd om het in goede staat te houden, in combinatie met energiebesparende maatregelen die voor het pand interessant zijn om uit te voeren.

Waarom een duurzaam MJOP?
Een duurzaam MJOP kan helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat de waarde van het vastgoed behouden blijft (of zelfs verhoogd wordt). Ook wordt het gebouw toekomstbestendig gemaakt en heeft het een positief effect op het binnenklimaat.

Welke maatregelen worden meegenomen in het MJOP?
Dit is situatieafhankelijk, vaak voorkomende maatregelen zijn het isoleren van het gebouw (gevel, vloer, glas, kozijn), het vervangen van verouderde installaties door duurzame en toekomstbestendige varianten en het gebruik van zonne-energie.