Navigatie overslaan

We gebruiken hiervoor cookies om onze website-ervaring continu te verbeteren.

DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Verduurzaming

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van uw vastgoedportefeuille. DeenKoopmans zet verduurzaming in om uw risico's te verkleinen en uw rendementen te verhogen.

Duurzaamheid in MJOP’s

Een MJOP is een document dat wordt gebruikt om de onderhoudsbehoeften van een vastgoedportefeuille op de lange termijn te bepalen. Het helpt om de kosten van onderhoud en reparaties te plannen en om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het vastgoed in goede staat te houden.

Bij het opstellen van een MJOP is het verstandig om duurzaamheidsmaatregelen op een natuurlijk moment te integreren om de energiekosten en de onderhoudskosten op de lange termijn te verlagen en om onnodige uitgaven te voorkomen. Bovendien kan het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen bijdragen aan de waarde en het rendement van het vastgoed, omdat duurzame projecten aantrekkelijker kunnen zijn voor potentiële kopers of huurders.

Dienst verkennen

EED-audit

EED-audit plichtige organisaties dienen elke 4 jaar een EED-audit te doen. Deze auditplicht is voortgekomen uit de Europese-Energie-Efficiency richtlijn, met als doel organisaties bewust maken van het energieverbruik en energiebesparing stimuleren. Aan de hand van de in kaart gebrachte energiestromen kunnen organisaties zien op welke onderdelen er winst valt te behalen in het kader van energiebesparing. EED-audit plichtige organisaties zijn organisaties met 250 fte of meer of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen met een jaarlijks balanstotaal van €43 miljoen.

De uitkomsten van een EED-audit kunnen helpen bij:

 • Inzicht krijgen in de energieprestaties van de gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief vervoer en warmte.
 • Inzicht krijgen in de onderdelen waar duurzaamheidsmaatregelen de meeste winst zullen opleveren

Het uitvoeren van een EED-audit is veel eisende klus, DeenKoopmans kan u hierbij ondersteunen en het proces uit handen nemen.

Dienst verkennen

Energielabel advies kantoren

Per 1 januari 2023 geldt er een energielabel C verplichting voor kantoren, het niet voldoen aan deze nieuwe standaard kan financiële nadelige gevolgen hebben. Per kantoor verschilt de omvang van maatregelen voor het verhogen van het energielabel. Een strategisch plan, dat rekening houdt met vervolg regelgeving, kan u helpen bij de verduurzaming van uw kantoorpand(en).

 • Energielabel advies kan u helpen door:Inzicht te geven in de energieprestaties van de gebouwen in de portefeuille, wat kan helpen om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de energiezuinigheid te verbeteren.
 • Besparingen op de energiekosten te realiseren door het nemen van duurzame maatregelen die zijn aanbevolen in het advies.
 • De waarde van het vastgoed te verhogen door het aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers of huurders die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.

Dienst verkennen

Informatieplicht

De Informatieplicht Energiebesparing is een opname van het energieverbruik van een organisatie en de energiebesparende maatregelen die genomen kunnen worden. Vanuit de Informatieplicht volgt de Energiebesparingsplicht, welke organisaties verplicht bepaalde maatregelen uit te voeren. Informatieplichtige organisaties zijn organisaties die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of iets gelijkwaardigs verbruiken. Het uitvoeren van de vierjaarlijkse Informatieplicht kan een veel eisende klus zijn, DeenKoopmans kan u hierbij adviseren en het werk uit handen nemen.

De Informatieplicht kan uw organisatie helpen door:

 • Inzicht te geven in het energieverbruik en de maatregelen die u kunt treffen ter bevordering van de energieprestaties.
 • Besparingen op de energiekosten te realiseren door het nemen van de duurzaamheidsmaatregelen die zijn vastgesteld binnen de Informatieplicht.

Dienst verkennen

Kosten- en batenanalyse

Een kosten- en batenanalyse kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille door inzicht te geven in de financiële gevolgen van het nemen van duurzame maatregelen. Een kosten- en batenanalyse is een financiële beoordeling van de kosten en baten van een bepaald project of investering. Het helpt om te bepalen of een project of investering rendabel is op basis van de verwachte kosten en baten op de lange termijn.

Bij het integreren van duurzaamheid in een vastgoedportefeuille kan een kosten- en batenanalyse helpen door:

 • Inzicht te geven in de financiële gevolgen van het nemen van duurzame maatregelen, zoals het installeren van energiezuinige verlichting of verwarming.
 • Te bepalen welke duurzame maatregelen het meest rendabel zijn op basis van de verwachte kosten en baten.
 • Te helpen om de financiering van duurzame maatregelen te regelen, bijvoorbeeld door middel van subsidieregelingen of duurzame leningen.

Dienst verkennen

Optimalisatie regeltechniek

Een optimalisatie van de regeltechniek kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille. Regeltechniek is de techniek die wordt gebruikt om het gebruik van energie in een gebouw te beheren en te optimaliseren. Optimalisatie van de regeltechniek kan helpen om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren door het gebruik van energie te reguleren en te beperken.

Optimalisatie van regeltechniek kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille door:

 • De energieprestaties van de gebouwen in de portefeuille te verbeteren door het gebruik van energie te reguleren en te beperken.
 • Besparingen op de energiekosten te realiseren door het gebruik van energie efficiënter te maken.

Dienst verkennen

Plan van aanpak accreditaties

Een goed plan van aanpak voor het behalen van duurzaamheidsaccreditaties helpt om op efficiënte wijze de juiste duurzaamheidsaccreditaties te verkrijgen. Duurzaamheidsaccreditaties zijn certificaten die aantonen dat een gebouw of organisatie voldoet aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Ze kunnen helpen om de waarde en het rendement van vastgoed te verhogen of om aan te tonen dat uw organisatie duurzaam is en maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Een plan van aanpak voor het behalen van duurzaamheidsaccreditaties kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille door:

 • Te bepalen welke duurzaamheidsaccreditaties relevant zijn voor de gebouwen in de portefeuille en wat nodig is om deze te behalen.
 • Een stappenplan op te stellen voor het behalen van de duurzaamheidsaccreditaties, inclusief het nemen van verduurzamingsmaatregelen.
 • De waarde van het vastgoed te verhogen door het aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers of huurders die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.

Dienst verkennen

Projectmanagement duurzaamheid

Projectmanagement voor duurzaamheid kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille. Projectmanagement is het proces van het beheren van een project van begin tot eind, inclusief het plannen, uitvoeren en afronden van een project. Projectmanagement voor duurzaamheid richt zich op het beheren van projecten die gericht zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een gebouw of organisatie.

Projectmanagement voor duurzaamheid kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille of organisatie door:

 • Een projectplan op te stellen voor het nemen van duurzame maatregelen, inclusief het bepalen van doelen, het aanstellen van een projectteam en het bepalen van de benodigde middelen.
 • Het project te begeleiden van begin tot eind, inclusief het uitvoeren van duurzame maatregelen, het aanvragen van subsidieregelingen en het bewaken van de voortgang.

Dienst verkennen

Projectstrategie stakeholders

Het opstellen van een projectstrategie voor stakeholders kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille. Stakeholders zijn personen of organisaties die belang hebben bij het project, zoals eigenaren, beleggers, huurders, werknemers en omwonenden. Een projectstrategie voor stakeholders is een plan voor hoe de belangen van de stakeholders zullen worden behartigd tijdens het project.

Een projectstrategie voor stakeholders kan helpen bij de integratie van duurzaamheid in uw vastgoedportefeuille of organisatie door:

 • Inzicht te geven in hoe de belangen van de stakeholders zullen worden behartigd tijdens het project, zoals het nemen van duurzame maatregelen of het betrekken van omwonenden bij de plannen.
 • Te helpen om draagvlak te creëren voor duurzame maatregelen bij de stakeholders, door bijvoorbeeld te communiceren over de voordelen van duurzaamheid voor het milieu en de financiële positie van het gebouw.

Dienst verkennen

Routekaart duurzaamheid

Een routekaart voor duurzaamheid kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille. Een routekaart voor duurzaamheid is een strategisch plan voor hoe duurzaamheid op de lange termijn kan worden geïntegreerd in een gebouw of organisatie. Het kan helpen om duurzame doelen te formuleren en stappen te bepalen om deze doelen te behalen.

Een routekaart voor duurzaamheid kan helpen om duurzaamheid te integreren in een vastgoedportefeuille door:

 • Duurzame doelen te formuleren voor de gebouwen in de portefeuille en stappen te bepalen om deze doelen te behalen.
 • Inzicht te geven in hoe duurzaamheid op de lange termijn kan worden geïntegreerd in de gebouwen, bijvoorbeeld door het nemen van duurzame maatregelen of het behalen van duurzaamheidsaccreditaties.
 • Overzicht te krijgen van aankomende stappen en wet- en regelgeving.

Dienst verkennen