Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Optimalisatie regeltechniek

Het optimaliseren van de regeltechniek van uw installaties kan tot wel 15% minder energieverbruik leiden. Bij de optimalisatie van de regeltechniek kijken we naar het verschil tussen de benodigde energie en de energie die verbruikt wordt. Een onjuiste afstelling van de regeltechniek zorgt voor onnodige verspilling van energie. Daarnaast kan het zijn dat uw binnenklimaat slecht of niet optimaal wordt gebruikt. U kunt dit voorkomen door een specialist naar uw regeltechniek te laten kijken, wij kunnen u hiermee helpen.

Wat is optimalisatie regeltechniek?

Het optimaliseren van regeltechniek is het optimaal afstellen van de installaties en zorgt ervoor dat de bestaande systemen efficiënter gaan werken. Door de systemen op de juiste manier af te stellen, kan het energieverbruik tot 15% worden verminderd.

We onderzoeken hoe het systeem kan worden aangepast aan uw gebouw voor een optimale balans tussen comfort en energiebesparing.

Waar moet een optimalisatie van de regeltechniek aan voldoen?

Bij een grondige optimalisatie van de regeltechniek is het essentieel om het energieverbruik terug te dringen zonder dat dit ten koste gaat van het binnenklimaat. De hoop is dat het binnenklimaat hetzelfde blijft, of zelfs verbetert. De ventilatiesystemen, verwarmings- en koelinstallaties worden meegenomen in de optimalisatie.

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van de regeltechniek?

Het optimaliseren van regeltechniek is een niet ingrijpende methode om het energieverbruik te verminderen. Dit betekent dat door eenvoudige aanpassingen aan het systeem een prettige woon- en werkomgeving kan worden gecreëerd zonder dat er bouwwerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd.

  • Niet ingrijpende methode om het energieverbruik te verlagen;
  • Eenvoudige aanpassingen in het systeem leiden tot een prettige leef- en werkomgeving;
  • Geen bouwkundige werkzaamheden.

Zo werkt het

De eerste stap in de optimalisatie van regeltechniek is een locatieanalyse. Alle installaties worden vervolgens gecontroleerd op bouwjaar, model en dergelijke.

Zodra duidelijk is welke systemen aanwezig zijn, bepaalt een van onze duurzaamheidsadviseurs de regeltechnieken en stelt deze vervolgens in.

Ten slotte wordt het systeem regelmatig gecontroleerd op een juiste instelling.

Locatieanalyse
Een van onze duurzaamheidsconsultants komt bij u langs om onderzoek te doen naar de precieze functie van het gebouw, de installaties, wat gepaste optimalisatiemogelijkheden zijn en het gedrag op de locatie. Ook brengt onze duurzaamheidsconsultant de wensen van de huurder/gebruiker in kaart.

Installatiecontrole
Onderzocht wordt of er al regeltechniek aanwezig is en of deze op de juiste manier gebruikt wordt.

Regeltechnieken bepalen en instellen
Aan de hand van de bevindingen uit stappen 1 en 2 worden de mogelijke regeltechnieken in kaart gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het inregelen van de stooklijnen van de cv, het aan- en uitschakelen van de cv en ventilatiesystemen, evenals het automatiseren van de verlichting.

Regelmatig controleren
Nadat de technieken zijn ingeregeld is het belangrijk om te controleren hoe het binnenklimaat verandert. Daarbij is de belangrijkste richtlijn dat het binnenklimaat hetzelfde blijft of verbetert. Het is van belang dat dit binnenklimaat constant is, of zelfs verbetert, omdat het is ingeregeld naar de behoeften van de gebruiker. Indien hier in negatieve zin veranderingen in optreden, dan zal de gebruiker dit hoogstwaarschijnlijk als onprettig ervaren.

Ontwikkelingen in de optimalisatie regeltechniek

Een nieuwe techniek is de toepassing van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) om ervoor te zorgen dat de klimaatinstallatie efficiënt functioneert en zo min mogelijk energieverspilling heeft. Dit wordt toegepast in de vorm van slimme meters die het energieverbruik in kaart kunnen brengen.

Voor grote locaties kan een gebouwautomatisering en controlesysteem (GACS) relevant zijn. Een GACS controleert onder andere permanent het energieverbruik, houdt het energieverbruik bij, analyseert en stuurt indien nodig bij.

Naast deze nieuwe technieken spelen ook wet- en regelgeving een rol in de ontwikkelingen, hierbij kan gedacht worden aan de EPBD. Op basis van verplichtingen uit de EPBD III is het verplicht dat utiliteitsgebouwen met verwarmingssystemen of airconditioningssystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290kW vanaf eind 2025 worden voorzien van een dergelijk systeem.

Voor welk type organisatie is de optimalisatie van regeltechniek relevant?

De optimalisatie van regeltechniek is relevant voor bedrijven, kantoren en:

Valkuilen binnen de optimalisatie regeltechniek

Een valkuil bij het optimaliseren van de regeltechniek is de onnodige verspilling van energie. Daarnaast kan het zijn dat uw binnenklimaat slecht of niet optimaal wordt gebruikt. U kunt dit voorkomen als u een specialist naar uw regeltechniek laat kijken.

De duurzaamheidsconsultants van DeenKoopmans hebben veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en zijn op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Benieuwd wat wij voor uw binnenklimaat kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze duurzaamheidsadviseurs.

Meest gestelde vragen optimalisatie regeltechniek

Welke systemen kunnen ingeregeld worden?

Verwarmingssystemen, koelinstallaties, ventilatiesystemen en verlichtingsinstallaties zijn de meest voorkomende systemen die kunnen worden ingeregeld.

Wat betekent het inregelen van systemen?
Het inregelen van een systeem houdt in dat het systeem is afgestemd op het benodigde gebruik. Bijvoorbeeld de ventilatie- en verwarmingssystemen voor een kantoor. Buiten kantooruren wordt het kantoor niet gebruikt, dus het ventilatie- en verwarmingssysteem schakelt uit wanneer het pand niet in gebruik is. Het aanpassen van de installatie zorgt ervoor dat het systeem niet onnodig energie verbruikt.