Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Portefeuillemanagement

Inzicht in de huidige staat van uw vastgoed is de noodzakelijke basis voor slimme investeringen, die vervolgens leiden tot een optimaal rendement. Dit kan helpen om risico's te beperken en tegelijkertijd het maximale rendement uit uw investeringen te halen.

Het is daarom onze hoogste prioriteit om constant de staat van uw vastgoed te beoordelen en te overwegen welke verbeteringen of aanpassingen nodig zijn om het rendement te verhogen.

Onze tools voor portefeuillemanagement

Data-gedreven beslissingen zijn leidend in onze visie op portefeuillemanagement. DeenKoopmans koppelt dit aan gedegen marktkennis en uitgebreide ervaring.

Haalbaarheidsanalyse

Een haalbaarheidsanalyse is belangrijk bij het beheren van vastgoed omdat het u helpt om te bepalen of een bepaalde investering in vastgoed zinvol is. Deze analyse helpt u om te bepalen of een bepaald vastgoedproject winstgevend zal zijn en of het haalbaar is om te realiseren. Zo bepalen wij onder andere of de kosten van een project opwegen tegen de verwachte opbrengsten, en of er voldoende vraag is naar het type vastgoed dat u wilt ontwikkelen of aan- of verkopen. Door een goede haalbaarheidsanalyse te doen, kunnen wij uw risico's beter beheren en kunt u beter beslissingen nemen over welke vastgoedprojecten u wilt uitvoeren en welke niet.

Dienst verkennen

Hold-sell analyse

Een hold-sell analyse is belangrijk bij het beheren van vastgoed omdat het u helpt om te bepalen of u uw vastgoed moet behouden of verkopen. Door een hold-sell analyse te doen, heeft u beter inzicht en kunnen we beter bepalen of uw vastgoed nog steeds een goede investering is of dat het beter is om het te verkopen en uw geld in een ander object te investeren. Bij het maken van deze analyse brengen we onder ander de huidige waarde van het vastgoed in kaart, de verwachte opbrengsten en kosten in de toekomst wegen we af en we kijken naar andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van uw vastgoed, zoals de huidige marktomstandigheden en de verwachte economische ontwikkelingen.

Dienst verkennen

Object- en locatiescan

Een object- en locatiescan is belangrijk bij het beheren van vastgoed omdat het u helpt om de kwaliteit en de waarde van uw vastgoed te bepalen. Deze scan helpt u om te bepalen of uw vastgoed aan de huidige eisen en normen voldoet en of het op een goede locatie is gelegen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen of het vastgoed voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, comfort en duurzaamheid, en of het op een goede locatie ligt, bijvoorbeeld dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer. Door een goede object- en locatiescan te doen, kunt u beter bepalen of uw vastgoed aantrekkelijk is voor huurders of kopers en of het nog steeds een goede investering is. Dit kan helpen bij de beslissing in vastgoedverbetering of verkoop.

Dienst verkennen

Strategisch portefeuillemanagement

Strategisch portefeuillemanagement is belangrijk bij het beheren van vastgoed omdat het u helpt om uw vastgoedportefeuille op een effectieve en doelgerichte manier te beheren. Dit houdt in dat wij uw vastgoedportefeuille op een manier beheren die is afgestemd op uw doelen en behoeften. Bij strategisch portefeuillemanagement kunt u bijvoorbeeld bepalen welk type vastgoed het beste bij uw doelen past, welke objecten u wilt aan- en/of verkopen en welke niet, en hoe u uw risico's kunt beheren. Door goed strategisch portefeuillemanagement zorgen we ervoor dat uw vastgoedportefeuille rendabel is en dat u uw doelen op het gebied van uw vastgoedbeleggingen kunt behalen.

Dienst verkennen

Tactisch assetmanagement

Tactisch assetmanagement is belangrijk bij het beheren van vastgoed omdat het u helpt om de prestaties van uw vastgoed te optimaliseren. Dit houdt in dat wij uw vastgoed op een manier beheren die is gericht op het behalen van de best mogelijke opbrengsten en het beperken van kosten. Bij tactisch assetmanagement kunt u bijvoorbeeld bepalen hoe u uw vastgoed het beste kunt verhuren of verkopen, welke verbeteringen u kunt aanbrengen om de waarde en de aantrekkelijkheid van het vastgoed te verhogen, en hoe u uw risico's kunt beheren. Door goed tactisch assetmanagement zorgen we ervoor dat uw vastgoed rendabel is en dat u het maximale uit uw vastgoed kunt halen.

Dienst verkennen