Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Haalbaarheidsanalyse

Om financiële tegenvallers te voorkomen is het belangrijk om bij aanvang van een project een gedegen haalbaarheidsanalyse uit te voeren. Een haalbaarheidsanalyse, gemaakt met juiste en volledige gegevens, moet uiteindelijk een volledig overzicht geven van mogelijke scenario's voor uw vastgoedportefeuille. De eerste stap in een haalbaarheidsanalyse is het in kaart brengen van uw uitgangspunten. Vervolgens schetsen we een aantal scenario's over de mogelijkheden van uw vastgoedobject.

Wat is een haalbaarheidsanalyse?

Een haalbaarheidsanalyse is een financiële doorrekening van een aantal scenario's voor een vastgoedobject, rekening houdend met de juridische, technische en functionele haalbaarheid.

Bij de verschillende scenario’s kan gedacht worden aan het toevoegen van ruimten en het veranderen van de bestaande functie naar een andere functie. Haalbaarheidsanalyses worden uitgevoerd om te kijken of het realistisch is om een bepaalde functie te realiseren, ook een soort go/no-go in een ontwikkeltraject.

Waar moet een gedegen haalbaarheidsanalyse aan voldoen?

Een gedegen haalbaarheidsanalyse moet uiteindelijk een volledig overzicht geven van mogelijke scenario's voor uw vastgoedportefeuille. Om scenario’s te vergelijken moeten de juiste overeenkomende gegevens met elkaar vergeleken worden. Dit betekent dat er per scenario met dezelfde uitgangspunten zoals m2’s, verhuurbare eenheden en vormfactoren moet worden gewerkt.

Wat zijn de voordelen van een haalbaarheidsanalyse?

De voordelen van het inschakelen van DeenKoopmans voor een haalbaarheidsanalyse van uw vastgoedportefeuille zijn groot. Wij hebben veel referenties en ruime ervaring met het uitvoeren van dergelijke analyses.

Daarnaast hebben wij ook veel kennis over vastgoed in huis waardoor wij de aangewezen persoon zijn om een haalbaarheidsanalyse van uw vastgoedportefeuille uit te voeren.

 • Wij beschikken over veel referenties
 • Wij hebben een ruime ervaring in het doen van dergelijke analyses
 • Wij hebben een brede kennis over vastgoed in huis

Zo werkt het

De eerste stap in een haalbaarheidsanalyse is het in kaart brengen van uw uitgangspunten. Wat vindt u belangrijk om mee te nemen in zo'n analyse? Vervolgens schetsen we een aantal scenario's over de mogelijkheden van uw vastgoedobject.

Daarna zullen wij vanuit deze verschillende scenario’s een inkomsten- en kostenraming vaststellen en tot slot presenteren wij alle scenario’s aan u.

 • Wat zijn de geldende bestemmingsplannen? Hoe staat de gemeente tegenover eventuele afwijking hiervan? Daarnaast is het belangrijk om te weten wat u belangrijk vindt. Gaat het om het maximaliseren van de restwaarde of is maatschappelijk rendement van groot belang?

 • Op hoofdlijnen worden in 2D en 3D ontwerpen gemaakt van de verschillende functies. Zo wordt duidelijk hoe groot de verschillende ruimtes zullen zijn.

 • De baten- en kostenraming wordt bepaald en vergeleken op basis van de aannames, oppervlakten en geldende bouwkosten en marktwaarden.

 • De scenario's worden op professionele wijze weergegeven in een rapportage en/of Excel.

Ontwikkelingen op het gebied van de haalbaarheidsanalyse

Ontwikkelingen in de haalbaarheidsanalyse zijn momenteel de steeds stijgende bouwkosten. Hierdoor komt er een toenemende financiële druk op het project en is er een toenemende kans dat er een “no-go” ontstaat.

Andere ontwikkelingen zijn onder meer de komst van de Omgevingswet welke per 1 januari 2023 ingaat. Deze nieuwe Omgevingswet moet het makkelijker maken om bouwactiviteiten te verrichten en vergunningen aan te vragen.

Voor welk type organisatie is een haalbaarheidsanalyse bedoeld?

Een haalbaarheidsanalyse is bedoeld voor:

 • Iedereen met grond/vastgoed
 • Retailers
 • Universiteiten/Hoge scholen
 • Overige vastgoedbezitters

En ook:

Valkuilen voor een haalbaarheidsanalyse

Valkuilen bij haalbaarheidsanalyses zijn onder meer het verkeerd gebruiken van kengetallen, bijvoorbeeld verouderde kengetallen. Dit kan leiden tot verkeerde aannames over de te maken kosten en komt uiteindelijk de ontwikkeling niet ten goede.

Ondeugdelijk marktonderzoek kan ook een valkuil zijn in de haalbaarheidsanalyse, waardoor de marktvraag niet goed in kaart kan worden gebracht. Een goede haalbaarheidsanalyse vereist kennis en ervaring op het gebied van vastgoed.

Benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze vastgoedadviseurs.

Meest gestelde vragen over de haalbaarheidsanalyse

Welke gegevens zijn nodig voor een goede haalbaarheidsanalyse?

In ieder geval de vierkante meters, verhuurbare eenheden en vormfactoren.

Hoe weet ik wat het beste scenario is?
Elk scenario wordt berekend op basis van de uitgangspunten. Het scenario met de hoogste residuele waarde (totale opbrengst – benodigde kosten) wordt als het beste scenario beschouwd.