Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Huuradvies en huurprijsherziening

Een gedegen huuradvies vraagt om een groot netwerk en diepgaande marktkennis. Pas als je inzicht hebt in de markt kun je iemand van gedegen huuradvies voorzien. Denk hierbij aan kennis op het gebied van huurprijzen van woningen, winkels en kantoorruimte. Maar ook kennis op het gebied van puntentelling woonruimte. Valkuilen binnen dit proces kunnen bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de risico's of onvoldoende marktkennis zijn. Met DeenKoopmans aan uw zijde voorkomt u dit.

Wat is huuradvies en huurprijsherziening

Huurprijsadvies is een advies op basis van marktkennis en marktinzichten met betrekking tot de potentiële huur die gegenereerd kan worden bij uw vastgoedcomplex. Het doel is de (huur)waarde maximaliseren en de risico’s minimaliseren. Dit gebeurt door het vaststellen van een meerjarenstrategie voor een bepaalde exploitatieperiode.

Risico’s die geminimaliseerd moeten worden zijn een huurprijs bepalen die niet marktconform is waardoor er leegstand ontstaat. Daarnaast kunnen huurders van woonruimte in beroep gaan bij de huurcommissie, als de huurprijs die gevraagd wordt, te hoog is bij sociale huurwoningen.

DeenKoopmans adviseert bij huurbeoordelingen van woningen, winkels en kantoorruimte. Op basis van de markthuur gaat DeenKoopmans in onderhandeling met de huurders om de huurwaarde te maximaliseren.

Waar moet een gedegen huuradvies en huurprijsherziening aan voldoen?

Een gedegen huuradvies vraagt om een groot netwerk en diepgaande marktkennis. Pas als je inzicht hebt in de markt kun je iemand van gedegen huuradvies voorzien. Denk hierbij aan kennis op het gebied van huurprijzen van woningen, winkels en kantoorruimte. Maar ook kennis op het gebied van puntentelling woonruimte. Onze vastgoedprofessionals hebben dat. Een huuradvies vergt een persoonlijke en creatieve aanpak omdat iedere casus weer anders is. Er is niet één casus hetzelfde, dus er is ook niet één advies hetzelfde. Dit vergt dus een persoonlijke maar ook creatieve aanpak. Alleen dan kan de huurwaarde geoptimaliseerd worden.

De voordelen van een gedegen huuradvies en huurprijsherziening

Voordelen van een gedegen huuradvies zijn het optimaliseren van de huurwaarde, een tevreden huurder en een goede relatie met de huurder.

  • Optimalisatie van de huurwaarde;
  • Tevredenheid van en goede relatie met de huurder.

Zo werkt het

Een gedegen huuradvies verschilt per object en sector. Het begint met het in kaart brengen van de wensen en eisen van u, de eigenaar.
Vervolgens ontwikkelen we in overleg met u een strategie op maat hoe u de (huur)waarde van uw vastgoed het beste kunt optimaliseren.
Daarna doen we marktonderzoek en waar nodig voeren we een puntentelling uit als de woonruimtes onder de liberaliseringsgrens vallen.

Uiteindelijk vindt er indien nodig een huurprijsherziening plaats en gaan we in onderhandeling met de huurders.

Ontwikkelingen

Regulering middenhuur woonruimte & cap WOZ-waarde
De invloed van de overheid op de huurmarkt neemt toe. Dit komt door de invoer van de cap op de WOZ-waarde en toekomstige regulering van de middenhuur. Het effect van de cap op de WOZ-waarde in de puntentellingen woonruimte kan ertoe leiden dat u uiteindelijk een lagere huurprijs moet vragen voor een woonruimte dan in eerste instantie. De WOZ-waarde mag namelijk maar voor 33% mee worden gerekend in de puntentellingen. Dit heeft vooral invloed op kleinere appartementen in grotere steden. Daarnaast kan middenhuur regulering er ook toe leiden dat de huur die u in eerste instantie op basis van de markt wilde vragen, niet meer haalbaar is. Dit kan uiteindelijk een negatief effect hebben op uw rendement. Wij adviseren u hoe u hier op de juiste manier mee om kan gaan.

Trends in de markt
Dit verschilt per sector. De arbeidsmarkt blijft veranderen en dat heeft gevolgen voor de wensen en eisen van een huurder. Dankzij onze kennis van de markt spelen we proactief in op trends om de huurderstevredenheid hoog te houden.

Voor welk type organisatie is het relevant?

Een huuradvies en huurprijsherziening is relevant voor:

Valkuilen binnen Huuradvies en huurprijsherziening

Valkuilen binnen dit proces kunnen bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de risico's of onvoldoende marktkennis zijn. Dit kan leiden tot langdurige en dure procedures. Zo kunnen huurders van woonruimte naar de huurcommissie stappen als er een verkeerde huur is afgegeven. DeenKoopmans voorkomt dit.

We hebben een groot netwerk en brede marktkennis. Daarnaast zijn onze vastgoed professionals tot in detail op de hoogte van de Puntentellingen voor woonruimte en kennen ze de winkel- en kantorenmarkt. Zo komt u nooit voor verassingen te staan.

Meest gestelde vragen binnen huuradvies en huurprijsherziening

Welke strategie past bij mijn vastgoedobject?

Dit verschilt per object, huurders van woonruimte hebben in veel gevallen een hoge mate van huurbescherming en de wet- en regelgeving verschilt per sector. Dit vraagt om een frisse en gedetailleerde blik.
DeenKoopmans kan in overleg met u de best mogelijke strategie voor u opstellen. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Hoe verhoog ik mijn huurwaarde terwijl dit niet ten koste gaat van mijn relatie met de huurder?
Alles is mogelijk in overleg, ook met uw huurders. Wij kunnen u daarbij helpen, wij hebben hier ervaring mee. Neem contact op met een van onze vastgoedprofessionals voor meer informatie!