Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

DESK+

Het landschap van wet- en regelgeving rondom verduurzaming van commercieel vastgoed is continu in beweging. U wilt voorkomen dat u de wettelijk verplichte maatregelen te laat vaststelt en uitvoert waardoor u een boete kunt krijgen. Een ander risico is het doen van desinvesteringen, door verplichte maatregelen niet op de juiste manier uit te laten voeren. Om dergelijke zaken te voorkomen heeft DeenKoopmans DESK+ ontwikkeld. Met DESK+ brengt DeenKoopmans de actuele status en groene prestaties van de gehele (commerciële) vastgoedportefeuille in beeld.

Wat is DESK+?

DESK+ is een web-based applicatie waarin alle relevante informatie met betrekking tot de verduurzaming van commercieel vastgoed wordt weergegeven. Dit kan op objectniveau maar ook voor de gehele vastgoedportefeuille. Op die manier geeft DESK+ eigenaren van commercieel vastgoed een overzicht van de wet- en regelgeving waaraan de portefeuille moet voldoen en een plan van aanpak bij non-compliance.

Wat kan DESK+ voor u betekenen?

Het gebruik van DESK+ zorgt ervoor dat uw locatie of portefeuille wordt getoetst aan alle relevante wet- en regelgeving. U wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan, dat zorgt voor stress. Onze duurzaamheidsconsultants controleren uw locatie of portefeuille volledig op alle wet- en regelgeving zodat u zich kunt focussen op de kerntaken binnen uw organisatie.

Wat zijn de voordelen van DESK+?

Het primaire voordeel van DESK+ is het overzicht van de wet- en regelgeving waaraan uw locatie of portefeuille moet voldoen. Daarnaast kan een actielijst opgesteld worden waaruit blijkt welke maatregelen genomen moeten worden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Andere voordelen:

  • Web-based & data-gedreven
  • Ontbrekende data aangevuld door onze consultants
  • Alarmering bij non-compliance
  • Verbruiksgegevens in één overzicht
  • Eigendomsverhouding helder in beeld
  • Verdeling energielabels duidelijk inzichtelijk

Zo werkt het

De eerste stap bij het klaarmaken van uw organisatie voor het gebruik van DESK+ is het verzamelen van alle informatie over uw gebouw of portefeuille. Om DESK+ te kunnen gebruiken zoals het bedoeld is, is het opzetten van een complete dataset van wezenlijk belang. Het completeren van de vaak al bestaande dataset doen we over het algemeen door middel van deskresearch en archiefonderzoek. Soms vullen we ontbrekende data aan door het doen van veldwerk.

  • De gegevens die we van u nodig hebben zijn onder andere het energielabel, de huurcontracten, meetstaten en verbruiksgegevens. Een van onze duurzaamheidsconsultants komt bij u langs zodat alle gegevens kunnen worden verzameld en de huidige situatie uitgewerkt kan worden.

  • Aan de hand van alle verzamelde informatie onderzoeken we welke wetten en regels van toepassing zijn op uw type vastgoed. Voorbeelden van deze wetten en regels zijn de Wet Milieubeheer, de Informatieplicht, EED-audit plicht, het Bouwbesluit en de EPBD.

  • Nadat bovenstaande stappen zijn uitgevoerd wordt de gehele dataset ingeladen in DESK+. Daarna kunt u als gebruiker op elk gewenst moment bekijken in hoeverre uw locatie of portefeuille aan de meest actuele wet- en regelgeving voldoet, hoe de verbruiksprestaties zijn van uw portefeuille of pand en bijvoorbeeld wat de verdeling van energielabels is binnen de portefeuille.

Ontwikkelingen binnen een wetgevingscheck

Uit toekomstig beleid volgt nieuwe wet- en regelgeving. Wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat de klant altijd voorbereid is. De informatieplicht energiebesparing is een concreet voorbeeld. De 1e ronde is van 2019-2023, vanaf 2023 begint de 2e ronde. In de periode 2021-2022 vindt de actualisatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) plaats. Op basis hiervan zal nieuwe wet- en regelgeving ontstaan met richtlijnen die wij meenemen in de adviezen aan onze klanten.

Een ander voorbeeld is de kantoren A-strategie. De overheid heeft bepaald dat kantoren een label C verplichting hebben voor 1 januari 2023. In beleidsstukken is echter wel eens doorgeschemerd dat er nieuwe eisen zullen komen in de toekomst die de focus leggen op een label A. Door nu al in te spelen op toekomstige regels kan het verstandig zijn om bij het toepassen van verduurzamingsmaatregelen direct naar label A toe te werken.

In het algemeen kunnen we stellen dat we, door op de hoogte te zijn van ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, een proactieve werkwijze kunnen hanteren.

Voor welk type organisatie is een wetgevingscheck relevant?

Een wetgevingscheck is relevant voor:


Interesse?

Naar aanleiding van dit formulier nemen wij z.s.m. contact met u op. Uw contactgegevens worden exclusief gebruikt om uw aanvraag te verwerken. U wordt niet aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Onze consultants vertellen u graag wat de DeenKoopmans DESK+ kan betekenen voor uw organisatie.
Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Benieuwd?