Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Strategisch portefeuillemanagement

Bij portefeuillemanagement speelt toenemende regelgeving van de overheid een grote rol. Data gedreven beslissingen nemen toe en voor corporaties ligt er daarnaast nog de opdracht om commercieel te acteren met niet-DAEB vastgoed. Bij deze grote vraagstukken helpen wij u. Op strategisch niveau wordt het plan voor de gehele vastgoedportefeuille bepaald. Wij werken samen met u aan een goed en duurzaam strategisch plan.

Wat is strategisch portefeuillemanagement?

Op strategisch niveau wordt het plan voor de gehele vastgoedportefeuille bepaald. De doelstellingen van de klant worden vertaald in een strategisch plan. Ook wordt gekeken naar de portefeuille: waar bestaat deze uit en hoe presteert deze volgens de KPI's?

In de kern gaat het om het zo effectief mogelijk benutten van uw totale vastgoedportefeuille.

Waar moet een gedegen strategisch portefeuillemanagement aan voldoen?

Een gedegen, strategisch portefeuillemanagement is afgestemd op de behoefte van de vastgoedeigenaar en omvat een uitgebreide markt- en data-analyse van het vastgoed, evenals concrete aanbevelingen.

Wat zijn de voordelen van strategisch portefeuillemanagement

De voordelen van het inzetten van DeenKoopmans voor het uitvoeren van uw strategisch portefeuillemanagement zijn dat wij nauw samenwerken met u als klant. Wat vindt u belangrijk? Die vraag stellen we onszelf altijd. Wij werken niet met een 'one size fits all'.

Wij hebben ruime ervaring met corporaties, investeerders en zorgpartijen op het gebied van strategisch portefeuillemanagement. Daarnaast denken we proactief mee over oplossingen om de datakwaliteit te verbeteren.

  • Wij werken nauw samen met u, wat vindt u belangrijk? (geen ‘onze size fits all’)
  • Wij denken na over oplossingen om de datakwaliteit te verbeteren
  • Wij hebben brede kennis van de de vastgoedmarkt in huis (duurzaam, transacties) en houden de wetgeving op deze gebieden nauwlettend bij
  • Wij hebben ervaring met corporaties, beleggers en zorgpartijen.

Zo werkt het

DeenKoopmans gaat in gesprek met u/het MT en bespreekt de doelstellingen van de portefeuille. Daarna vindt inventarisatie van de data en de kwaliteit ervan plaats. Er wordt een rapportage over deze bevindingen opgesteld en er volgt een marktonderzoek. Tot slot komen er aanbevelingen op portefeuilleniveau en volgt een vertaling naar complexplannen (= tactisch assetmanagement).

  • De doelstellingen van uw portefeuille bepalen wij niet zelf, maar wij bespreken deze met u. Door middel van bijvoorbeeld een werksessie gaan we u en uw organisatie bevragen met stellingen om tot een solide set van doelstellingen te komen.

  • Goede data is essentieel voor goed portefeuillemanagement. Daarom is het van belang dat hier zeer kritisch naar gekeken wordt en er zo nodig wordt aangevuld of verbeterd.

  • Op basis van de kaders (intern en extern), marktonderzoek en data-analyse wordt een rapport opgesteld waarin op gestructureerde wijze een strategie wordt geschreven.

  • De analyse resulteert in portefeuille brede aanbevelingen, bijvoorbeeld het behouden en optimaliseren, krimpen of uitbreiden. Dit is de input voor het vormen van complexplannen. Het vormen van complexplannen is na een strategisch portefeuille plan de volgende stap en vindt plaats binnen tactisch assetmanagement. Deze tactische plannen op complex niveau kunnen bijvoorbeeld het investeren, verkopen of door exploiteren betreffen van uw vastgoed. Complexplannen worden gebruikt om de portefeuillestrategie concreet vorm te geven. De complexplannen geven sturing aan de operationele uitvoer. Met complexplannen heeft u een helder inzicht in wat er met een complex staat te gebeuren.

Ontwikkelingen in strategisch portefeuillemanagement

Bij portefeuillemanagement speelt toenemende regelgeving van de overheid een grote rol. Data gedreven beslissingen nemen toe en voor corporaties ligt er daarnaast nog de opdracht om commercieel te acteren met niet-DAEB vastgoed.

Niet-DAEB betreft het vastgoed van woningcorporaties. Het gaat om bedrijfsonroerend goed, vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen en garageboxen. Veel corporaties hebben onvoldoende kennis van commercieel vastgoed. Immers, de kerntaak ligt bij het verhuren van sociale huurwoningen. Niet-DAEB dient marktconform te renderen. Veel vastgoed zit nog niet op dit niveau. Er zijn investeringen in de panden en gesprekken met zittende huurders nodig om dit te bewerkstelligen.

Door onze uitgebreide kennis van commercieel vastgoed kunnen wij de kansen benutten en de exploitatie optimaliseren.

Voor welk type organisatie is strategisch portefeuillemanagement relevant?

Een haalbaarheidsanalyse is relevant voor:

Valkuilen binnen strategisch portefeuillemanagement

Als de data niet goed zijn, worden er automatisch ook verkeerde beslissingen genomen. Wanneer de input van gegevens niet klopt, dan zullen de uitkomsten ook van lage kwaliteit zijn. Indien de data niet kloppen, zullen er verkeerde uitkomsten zijn in bijvoorbeeld het prioriteren van complexen. Hierdoor zullen verkeerde beslissingen genomen worden.

Ook het blind staren op rendement is een veel voorkomende valkuil. Er zijn naast het rendement ook andere factoren van belang, zeker wanneer een bepaald object veel toevoegt aan de waarde van de omliggende objecten.

Meest gestelde vragen over strategisch portefeuillemanagement

Hoe kan ik meer huur uit mijn portefeuille genereren?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Door gerichte ingrepen in een woning kunnen punten worden toegevoegd die bij mutatie in de huurprijs worden verzilverd
  • In het bedrijfsonroerend goed kan met gerichte ingrepen in de verduurzaming van een pand gezocht worden naar een oplossing waardoor de verhuurder meer huur kan genereren.

Welke data zijn van belang voor gedegen portefeuillemanagement?
Voor de eigen portefeuille is in ieder geval inzicht nodig in de huurinkomsten, marktwaardes en de kosten op complexniveau. Op deze manier kan gestuurd worden op direct rendement.

Hoe zorg ik voor een prioritering in mijn portefeuille?
Dit is afhankelijk van de gekozen KPI. Vaak is dit rendement. Eventueel kan een verdieping aangebracht worden door ook te werken met een maatschappelijk rendement.