Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Kosten- en batenanalyse

U wilt of u moet energiebesparende maatregelen treffen maar u weet niet welke mogelijkheden er allemaal zijn en wat de beste optie is voor uw vastgoed? Dat vinden wij heel begrijpelijk, er zijn vele goede energiebesparende maatregelen, alleen zijn niet alle maatregelen geschikt voor elk type vastgoed. Door een goede analyse van de huidige situatie te maken en vervolgens een kosten- en batenanalyse uit te voeren heeft u duidelijk in kaart wat voor u de beste mogelijkheden zijn. Ook verkleint u zo de kans op een boete omdat u een verplicht uit te voeren maatregel over het hoofd heeft gezien.

Wat is een kosten- en batenanalyse?

Een kosten-batenanalyse is een toelichting op de voor- en nadelen van energiebesparende maatregelen, zodat een besluit kan worden genomen over het nemen van de betreffende maatregel.

Waar moet een kosten- en batenanalyse aan voldoen?

Een gedegen kosten-batenanalyse moet aansluiten bij de behoeften en wensen van de klant en inzicht geven in de kosten. Ook worden de financiële en niet-financiële voordelen vermeld.

Daarnaast wordt een kosten-batenanalyse getoetst aan wet- en regelgeving en tot slot wordt een toelichting gegeven op de risico's die samenhangen met de uitvoering van de maatregelen.

Wat zijn de voordelen van een kosten- en batenanalyse?

Door een kosten-batenanalyse van duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren, krijgt u inzicht in het rendement van duurzaamheid. Hierdoor kunt u uw geld effectiever besteden aan de maatregelen die relatief de meeste impact hebben.

 • U krijgt inzicht wat een bepaalde verduurzaming oplevert
 • U kunt uw financiële middelen effectiever besteden aan de maatregelen die de grootste relatieve impact hebben

Zo werkt het

De eerste stap in een kosten-batenanalyse is het uitvoeren van een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt uw vastgoed vervolgens getoetst aan de wet- en regelgeving.

Daarna worden alle maatregelen toegelicht met betrekking tot het verduurzamen van uw pand. Per maatregel kan dan een analyse worden uitgevoerd. In deze kosten-batenanalyse worden ook de verschillende stakeholders meegenomen.

Tot slot wordt er een rapportage gemaakt met alle kosten en baten.

 • Bij een nulmeting wordt de huidige situatie in kaart gebracht zodat er een duidelijk uitgangspunt ontstaat.

 • Aan de hand van de nulmeting worden de verduurzamende maatregelen in kaart gebracht die verplicht zijn op basis van de Wet Milieubeheer. De Wet Milieubeheer is de belangrijkste milieuwet, deze wet geeft kaders en algemene regels voor verschillende milieu onderwerpen.

 • Vervolgens worden de verplichte en niet-verplichte maatregelen naast elkaar gezet, zodat de mogelijkheden goed bekeken kunnen worden. De uiteengezette maatregelen worden nu financieel beoordeeld. Dit doen we aan de hand van kengetallen of wanneer u dit wenst op basis van opgevraagde offertes.

 • De op een na laatste stap is het onderzoeken van de gevolgen van het uitvoeren van de maatregel(en) voor de betrokken partijen. Hierbij kan gedacht worden aan huurder(s), verhuurder, gebruiker en ook de omgeving.

  Als er puur gekeken wordt naar de meest optimale maatregelen zonder dat er rekening wordt gehouden met de stakeholders kunnen er situaties ontstaan die uiteindelijk voor niemand gunstig zijn. Het kan bijvoorbeeld in eerste instantie verstandig lijken om op een bepaalde locatie verlichting met een bewegingssensor toe te passen, hiermee kan immers een reductie in het energieverbruik bereikt worden. Deze maatregel kan echter binnen een zorg locatie met dementerende ouderen totaal niet geschikt zijn, omdat dit type bewoner in de war kan raken van het feit dat het licht afwisselend aan of uit is.

  Er moet dus goed getoetst worden of de te treffen maatregelen geen negatieve gevolgen voor stakeholders met zich mee kunnen brengen.

 • Alle verzamelde informatie vanuit de bovenstaande stappen worden nu gebundeld in een rapport waarin een overzicht staat van de kosten en baten, daarop aansluitend volgt een advies van onze duurzaamheidsconsultants.

Ontwikkelingen in een kosten- en batenanalyse

De energieprijzen en technologieën in de markt ontwikkelen zich voortdurend. De marktontwikkelingen moeten worden meegenomen in de analyse. Als gevolg van de stijgende energieprijzen kan bijvoorbeeld de terugverdientijd voor een maatregel aanzienlijk korter worden. Hierdoor kan de maatregel relevanter worden binnen de uitkomsten van de kosten- en batenanalyse.

Voor welk type organisatie is een kosten- en batenanalyse relevant?

Een kosten- en batenanalyse is relevant voor gebouweigenaren, en:

Valkuilen binnen een kosten- en batenanalyse

Valkuilen binnen een kosten-batenanalyse kunnen leiden tot desinvesteringen. Dit doet zich voor wanneer er een verkeerde analyse is gemaakt met betrekking tot de kosten en baten van verduurzamingsmaatregelen. Dit komt ook voor wanneer er sprake is van onjuiste kennis op het gebied van wet- en regelgeving en kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid. Deze duurzaamheidskennis en ervaring hebben wij in huis.

Bent u benieuwd hoe uw vastgoed het doet op dit gebied of bent u benieuwd waar u nog meer op kunt besparen? Neem dan contact op met een van onze vastgoedadviseurs.

Meest gestelde vragen kosten- en batenanalyse

Waarom wet- en regelgeving toetsen?
Het is belangrijk om in de kosten- en batenanalyse wetgeving mee te nemen zodat de maatregelen die verplicht zijn om uit te voeren prioriteit krijgen. Sommige energiebesparende maatregelen zijn verplicht om uit te voeren, doet u dit niet dan riskeert u een boete. Het is daarom belangrijk om de meest urgente verduurzamingsmaatregelen als eerste uit te voeren.

Waar wordt naar gekeken in een kosten- en batenanalyse?
De verplichte en optionele maatregelen, wat de kosten zijn en de energiebesparing. Ook wordt gekeken naar andere voordelen zoals het verminderen van de CO2-uitstoot en klimaatverbetering.