Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Energielabel advies kantoren

Bent u met uw kantoor voorbereid op de toekomst, of ziet u door het bos van nieuwe wetten en regels de bomen niet meer? Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal een energielabel C hebben. Voor het ene kantoorpand vergt dit meer werk en investering dan voor het andere. Met een goed strategisch plan en advies op maat zorgen wij ervoor dat uw kantoorpand niet alleen een energielabel C behaalt maar ook voorbereid is op de verdere toekomst.

Wat is energielabel advies kantoren?

Het energielabel advies is het opstellen van een advies om het energielabel van kantoren naar een hoger niveau te tillen. Momenteel is er een energielabel C-plicht voor kantoorpanden, veel partijen zijn daar op dit moment druk mee bezig.

Wij kijken een stap verder dan enkel het behalen van een energielabel C en nemen het landelijke beleid mee in ons advies. Zo voldoet uw kantoorpand aan de huidige wet- en regelgeving en werkt u direct ook aan toekomstige doelstellingen.

Waar moet een energielabel advies kantoren aan voldoen?

Een energielabel advies moet aan uw wensen en ambities voldoen, maar ook aan gemeentelijk- en rijksbeleid. Daarbij geeft een energielabel advies een overzicht van de uitgangspositie en de te nemen maatregelen, de kosten en het effect daarvan op het energielabel. Tot slot wordt er een plan opgesteld waarmee de maatregelen op natuurlijke momenten uitgevoerd kunnen worden.

Wat zijn de voordelen van energielabel advies kantoren?

De voordelen van het energielabel advies zijn dat uw pand toekomstbestendig wordt gemaakt voor alle wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt het verduurzamen van uw kantoor voor een betere werkomgeving en dus een hogere productiviteit.

Ook geeft het een boost op het gebied van imago naar uw klanten of huurders. Het verduurzamen van uw kantoor resulteert in lagere exploitatie- en energiekosten en een waardestijging van uw vastgoed.

  • Het pand wordt toekomstbestendig gemaakt;
  • Betere werkomgeving met hogere productiviteit;
  • Imagoverbetering naar klant/huurder;
  • Lagere exploitatie- en energiekosten;
  • Waardevermeerdering van het pand en hogere exploitatie voor verhuurder.

Zo werkt het

De eerste stap in dit proces is het bepalen van uw ambities en het bepalen van een strategie. Een van onze duurzaamheidsconsultants voert vervolgens een nulmeting op locatie uit om uw pand volledig in kaart te brengen.

Na de nulmeting worden alle mogelijke energiebesparende maatregelen uitgewerkt en wordt het effect op het energielabel bepaald. Op basis van deze informatie wordt een kosten-batenanalyse gemaakt om te bepalen welke maatregelen het meeste effect hebben op het energielabel.

Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt dit verwerkt in een planning.

  • Bij aanvang van het traject bespreken we uw wensen, eisen, ambities en strategieën zodat we dit vanaf het begin mee kunnen nemen in het advies. Een van onze duurzaamheidsconsultants komt bij u op locatie voor het uitvoeren van een nulmeting. Tijdens deze nulmeting worden alle benodigde gegevens verzameld zoals (huur)contracten, nevenfuncties, oppervlakten, energielabel, monumentenstatus en exploitatieduur.

  • Na een analyse van alle gegevens wordt er onderzoek gedaan naar welke maatregelen er nodig zijn om het kantoor naar een hoger energielabel te tillen. De onderzochte maatregelen worden uitgewerkt in situatieschetsen op basis van de effecten welke deze maatregelen hebben.

  • Deze situatieschetsen worden vervolgens financieel doorgerekend in een kosten- batenanalyse. Deze kosten- batenanalyse is gebaseerd op de kostenmaatregel ten opzichte van het effect op het energielabel. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak op basis van de meest toepasselijke maatregelen.

  • De laatste stap is het verwerken van de gekozen maatregelen in het MJOP. Wij integreren de verduurzamingsmaatregelen in het MJOP op een strategische manier zodat de werkzaamheden op natuurlijke momenten met zo min mogelijk werk en overlast worden uitgevoerd.

Ontwikkelingen in energielabel advies kantoren

Ontwikkelingen op het gebied van het energielabel advies is dat per 2023 alle kantoren minimaal energielabel C moeten hebben. Daarnaast is de verwachting dat alle kantoorgebouwen per 2030 energielabel A moeten hebben. Tot slot moeten alle gebouwen per 2050 energieneutraal zijn op basis van het energieakkoord.

Voor welk type organisatie is energielabel advies kantoren relevant?

Energielabel advies kantoren is relevant voor kantooreigenaren en:

Valkuilen binnen energielabel advies kantoren

Valkuilen in het energielabel advies voor kantoren is het niet voorbereid zijn op toekomstige wet- en regelgeving. Hierdoor kan het voorkomen dat de verkeerde maatregelen worden genomen, met desinvesteringen tot gevolg.

U kunt dit voorkomen door iemand in te schakelen met kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, zoals DeenKoopmans.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kantoorpand? Neem contact op met een van onze duurzaamheidsconsultants.

Meest gestelde vragen energielabel advies kantoren

Waarom een energielabel advies opstellen?
Het energieakkoord geeft aan dat het energielabel C voor utiliteitsgebouwen nu verplicht is en in de toekomst wellicht ook energielabel A. Een energielabel advies zorgt ervoor dat u werkt aan uw ambities en doelstellingen.

Wat levert een beter energielabel op
Een beter binnenklimaat voor de gebruiker van het kantoor, een lagere energierekening die met de huurder kan worden verrekend en een goed energielabel waardoor het kantoor niet achterblijft in de energietransitie.