Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Hold-sell analyse

Het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete complexplannen kan lastig zijn, hoe worden bijvoorbeeld goede KPI’s (Key Performance Indicator) bepaald en wat wordt er met de uitkomsten gedaan? Door onze ervaring en expertise weten wij hoe we het potentieel van uw vastgoedportefeuille naar boven kunnen krijgen.

Wat is een hold-sell analyse?

De kern van het proces van portefeuille naar tactisch assetmanagement is het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete complexplannen. Hieronder valt ook het periodiek uitvoeren van een hold-sell analyse van alle complexen.

Bij een hold-sell analyse wordt het vastgoedcomplex getoetst op een bepaalde KPI, bijvoorbeeld op rendement. Op basis hiervan worden zogenoemde toppresteerders en bleeders onderscheiden en kan worden besloten welke objecten te houden en welke te verkopen.

Waar moet een gedegen hold-sell analyse aan voldoen?

Een gedegen hold-sell analyse levert heldere toetsingskaders op basis van bruikbare en beschikbare data.

Wat zijn de voordelen van hold-sell analyse?

De voordelen om DeenKoopmans in te schakelen voor uw hold-sell analyse is dat wij voortdurend werken met vastgoedportefeuilles, wij hebben dus veel expertise op dit gebied. Daarnaast kunnen onze vastgoedadviseurs door de cijfers heen kijken en hebben we een zeer brede marktkennis.

Ten slotte kunnen wij u helpen bij het uitwerken van beslissingen die op basis van de hold-sell analyse worden genomen.

  • Wij werken voortdurend met vastgoedportefeuilles
  • Wij kunnen tussen de cijfers door kijken
  • Wij hebben een zeer brede marktkennis
  • Wij kunnen hulp bieden bij de uitwerking van de beslissingen die genomen worden aan de hand van de hold-sell analyse

Zo werkt het

De eerste stap in de hold-sell-analyse is het verzamelen van basisprincipes van wat belangrijk voor u is. De volgende stap is het verzamelen van gegevens, zoals alle informatie over de panden (huurcontracten en energielabels) en marktgegevens zoals de gemiddelde huur per vierkante meter en gemiddelde bruto aanvangsrendementen.

Nadat alle gegevens zijn verzameld, wordt een analyse uitgevoerd. We matchen de informatie over de panden in relatie tot de markt en voeren een SWOT-analyse uit met betrekking tot uw uitgangspunten. Een goed uitgevoerde SWOT-analyse zorgt voor een duidelijk overzicht van de kansen, sterktes, bedreigingen en zwaktes van een project, op die manier wordt duidelijk wat de risico’s en mogelijkheden zijn.

Afhankelijk van welke factoren u waardeert, zal elke hold-sell analyse anders zijn. Wij kunnen hierbij helpen. Denk hierbij aan maximaal rendement, duurzaamheid, maatschappelijke waarde en risicobeperking.

  • Verzamelen van informatie over huurstromen, gemaakte kosten, gepland onderhoud, waardes, energie-labels.

  • De verzamelde data worden geanalyseerd op relevante uitgangspunten en overzichtelijk gepresenteerd.

Ontwikkelingen binnen hold-sell analyse

Op basis van macro-economische ontwikkelingen dient de portefeuille af en toe te worden herzien. Denk aan ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de eventuele middenhuur regulering en het CAP op de WOZ-punten in de WWS-punten.

Dit betekent dat niet meer dan 33% van de WOZ-punten voor een bepaalde woning in de WWS-punten wordt opgenomen. Dit kan gevolgen hebben voor de huurprijzen van uw vastgoedportefeuille.

Voor welk type organisatie is het relevant?

Een hold-sell analyse is relevant voor:

Valkuilen binnen de hold-sell analyse

Een valkuil bij de hold-sell-analyse van uw vastgoedportefeuille is verkopen zonder enig eventueel potentieel te benutten. Iemand in de markt gebruikt bijvoorbeeld het potentieel en verkoopt het voor een veelvoud. Verkopen met een plan levert altijd meer op!

Benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze consultants.

Meest gestelde vragen over de hold-sell analyse

Hoe weet ik welke panden ik moet verkopen?

Dit is afhankelijk van de gekozen uitgangspunten. Panden met weinig potentieel, een hoog risico of een laag rendement komen hier eerder voor in aanmerking. Als maatschappelijk rendement (social returns) belangrijk is, wordt dit natuurlijk ook meegenomen.

Waarom zou ik überhaupt vastgoed verkopen?
Als vastgoed rendeert, is dit vaak niet de meest voor de hand liggende maatregel. Verkopen en vervolgens weer verhuren kan echter een interessante strategische keuze zijn. De liquiditeit en flexibiliteit neemt toe en u loopt minder risico's met onderhoud.

Voor woningcorporaties kan de verkoop van vastgoed ervoor zorgen dat de focus meer naar de kerntaak wordt verlegd. Uiteraard moet dit verkoopproces geoptimaliseerd worden.

Hoe zorg ik voor een optimaal verkoopproces?
Bekijk de potentie van het pand en doe al het ‘voorwerk’ zodat het pand met een plan verkocht kan worden. Bespreek bijvoorbeeld met de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor een beter renderende functie.