Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Niet-DAEB whitepaper 2023

Ontdek in ons nieuwste whitepaper, gebaseerd op de jaarverslagen 2022 van de 5 woningcorporaties met de grootste niet-DAEB portefeuilles van Noord-Nederland, hun dubbele rol in een sociaal gedreven context. Van de reden achter deze dubbele rol tot de ontwikkelingen rondom de markttoets en de scheiding DAEB/niet-DAEB, onderzoeken we waarom niet-DAEB vaak onderbelicht blijft. We analyseren de rendementen, huuropbrengsten, financierings- en rentelasten, en de portefeuilleontwikkelingen. Ontdek onze visie op hoe de niet-DAEB portefeuilles kunnen bijdragen aan de sociale doelen van woningcorporaties en hiermee indirect een maatschappelijk belang dienen.

Download hier het whitepaper