Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Kan­to­ren­markt­ont­wik­ke­lin­gen 2023 – 2024

In onze recente infographic hebben we de nieuwste ontwikkelingen in de kantorenmarkt gepresenteerd. In deze post gaan we dieper in op de trends van 2023 en de prognose voor 2024.

Huisvestingskosten

De afgelopen twee jaar is een significante stijging van de totale huisvestingskosten voor kantoorgebruikers waargenomen. Deze stijging is deels toe te schrijven aan de relatief hoge inflatie in 2022, maar ook aan de gestegen servicekosten.

Locatie

De keuze voor een locatie speelt een steeds belangrijkere rol bij het aantrekkelijk maken van de werkplek. Werknemers geven steeds vaker de voorkeur aan het openbaar vervoer, wat de populariteit van OV-locaties vergroot. DeenKoopmans heeft een opwaartse trend in huurprijzen op dergelijke locaties waargenomen. Tegelijkertijd is er een toename van leegstand op minder gunstige gesitueerde locaties.

Flexibiliteit

Sinds de coronapandemie is ongeveer 40% van de werknemers meer vanuit huis gaan werken. De trend van thuiswerken heeft geleid tot een stijgende vraag naar flexibele kantoorruimte en ruimten met minder metrages. Organisaties geven vaak de voorkeur aan flexibiliteit om de huisvestingslasten zo laag mogelijk te houden.

Verdere afname van het investeringsvolume

Vanwege de relatief hoge rentestanden en de veranderende marktomstandigheden, wordt een verdere afname van het investeringsvolume verwacht in 2024.

Verduurzaming

Het is belangrijk om te investeren in verduurzaming om te voldoen aan de eisen van kantoorgebruikers. Het valt op dat gebruikers bereid zijn om meer te betalen voor kantoren die relatief duurzaam zijn, niet alleen vanwege kostenbesparingen, maar ook om het imago van het bedrijf te verbeteren.

Nieuwbouw

Het valt te concluderen dat er een hoge vraag is naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimtes op gunstige locaties. Echter, als gevolg van de hoge bouwkosten en rentestanden blijft de nieuwbouw van kantoorgebouwen achterwege.