Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Ingediende Infor­ma­tie­plich­ten

Voor veel opdrachtgevers was de Informatieplicht Energiebesparing een belangrijk onderwerp in 2023. De vierjaarlijkse opname heeft als doel energiebesparende maatregelen per locatie vast te stellen en hierover te rapporteren; deze diende uiterlijk op 1 december 2023 ingediend te worden.

Onder andere voor Wender en REND heeft DeenKoopmans de Informatieplicht uitgevoerd. In november maakten we een QuickScan van de portefeuilles van beide opdrachtgevers. Er werd geconstateerd dat meerdere locaties informatieplichtig waren. Dezelfde maand hebben we voor beide opdrachtgevers in totaal 22 locaties bezocht, maatregelen vastgesteld en hierover gerapporteerd.

Beide partijen hebben de verantwoordelijkheid genomen om te voldoen aan de Informatieplicht en hebben inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen uitgevoerd dienen te worden om de toekomstbestendigheid van de locaties te verhogen en te voldoen aan de Energiebesparingsplicht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangekondigd dat omgevingsdiensten de handhaving op de Informatieplicht Energiebesparing uitstellen tot 1 januari 2024. Hierdoor is het in december nog mogelijk om de informatieplichten in te dienen, dus wacht niet en ga ermee aan de slag!