Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Groningen handhaaft op energielabel C plicht kantoren

Vorige week zijn in Groningen de eerste brieven de deur uit gegaan naar kantoren die nog niet voldoen aan de energielabel C plicht. In deze brief zijn de kantooreigenaren op de hoogte gesteld van de last onder dwangsom als niet binnen 6 weken is voldaan aan de energielabel C plicht.

De bevoegde gezagen kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden. Echter, de energielabel C plicht is immers al langer bekend en kantooreigenaren zijn door middel van brieven geïnformeerd. Dit zal de kans op een geslaagd beroep verkleinen.

De hoogte van de dwangsom is €2.000 per week en kan in totaal tot 10 keer worden opgelegd (totaal €20.000). Indien handhaving niet het gewenste resultaat oplevert kan het bevoegd gezag de handhaving verzwaren door een nieuwe en hogere last onder dwangsom op te stellen of het kantoor te sluiten.