Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD IV)

Op 14 april jl. is de vernieuwde richtlijn voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving, EPBD IV, aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Deze richtlijn stelt nieuwe en strengere eisen aan gebouwen met een woon- of utiliteitsfunctie. Daarnaast zal de richtlijn leiden tot wijzigingen in de rekenmethode van Nederlandse energielabels. Voor gebouweigenaren betekent dit het volgende: - Nieuwbouw vanaf 2030 moet volledig emissievrij zijn - Nieuwe minimale eisen worden gesteld aan de energielabels van utiliteitsgebouwen - Zonnepanelen moeten, onder voorwaarden, op daken geïnstalleerd worden - Volledig uitfasering van cv-ketels in 2040 - Verscherpingen rondom verplichte keuringen en controles op (klimaat)installaties - Verscherping van de eisen voor laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s - Meerekenen van energieopslag in het energielabel Omdat Europese lidstaten zelf keuzes moeten maken hoe ze de richtlijn implementeren is het niet geheel duidelijk hoe de implementatie in Nederland eruit komt te zien. De verwachting is dat de implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving tot en met 2026 zal duren. Vragen over de EPBD IV? Neem dan gerust contact op met een van onze duurzaamheidsconsultants.