Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Ener­gie­la­bel­ver­de­ling

Onlangs hebben we in de recente infographic de ontwikkelingen binnen de woningbeleggingsmarkt gepresenteerd. In deze post duiken we dieper in de energielabelverdeling.

De ambitie van het Klimaatakkoord vereist dat tegen 2030 maar liefst 1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd, met als doel voldoende energie te besparen. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zullen er naar schatting bijna 7 miljoen woningen moeten worden aangepast.

Om genoeg energie te besparen en om de overstap naar een warmtepomp of warmtenet mogelijk te maken, is het van belang de warmtevraag van woningen te reduceren tot ongeveer minimaal 45 kWh/m2 en maximaal 90 kWh/m2. Een dergelijke warmtevraag komt in de praktijk neer op het energielabel A+ of beter.

Voor wooncomplexen met twintig of meer wooneenheden in Groningen en Leeuwarden betekent dit dat ongeveer 75% van deze complexen in Groningen en 85% in Leeuwarden binnen 25 jaar moeten worden verduurzaamd om tegen 2050 voldoende energie te besparen en onafhankelijk te worden van het aardgasnet.