Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

DUMAVA 2024

De DUMAVA-subsidie, gericht op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, blijft onverminderd populair onder vastgoedeigenaren. Deze stimulerende regeling bevordert grootschalige renovatieprojecten voor gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals scholen, overheidsgebouwen en zorginstellingen. Het overkoepelende doel blijft het verbeteren van de energieprestaties, strevend naar CO2-neutraliteit tegen 2050.

In 2023 was er een totaal van 190 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamingsinitiatieven. Net als het voorgaande jaar werd het budget binnen één dag toegekend aan verduurzamingsinitiatieven. De subsidie dekte 30% van de investeringen in verduurzaming. Voor 2024 wordt er een nog groter budget beschikbaar gesteld, namelijk 237,5 miljoen euro, om een breder scala aan vastgoedeigenaren de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze waardevolle regeling.

Belangrijke wijzigingen voor 2024:

  • Het totale budget stijgt naar 237,5 miljoen euro.
  • Het subsidiepercentage voor losse maatregelen daalt naar 20% (was 30%).
  • Bij een integrale aanpak kan het subsidiepercentage oplopen tot 40%, afhankelijk van de labelsprongen.
  • Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is nu 1,5 miljoen euro (was 2,5 miljoen euro).
  • Opslag van opgewekte energie wordt toegevoegd aan de maatregelenlijst.

Benieuwd of uw verduurzamingsmaatregelen in aanmerking komen voor subsidie en welke kansen dit biedt voor uw vastgoed? Neem gerust contact op met een van onze duurzaamheidsconsultants.