Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

De dubbele rol van woning­cor­po­ra­ties

Behalve volkshuisvesters zijn woningcorporaties vaak ook eigenaar en verhuurder van commercieel vastgoed. Ondanks dat woningcorporaties niet worden gezien als commercieel vastgoedeigenaren bezitten de 5 woningcorporaties met de omvangrijkste niet-DAEB portefeuilles in Noord-Nederland voor meer dan 750 miljoen euro aan commercieel vastgoed, waaronder woningen boven de liberalisatiegrens. Hiermee zijn deze 5 corporaties gecombineerd de grootste commerciële vastgoedeigenaar van Noord-Nederland.

Woningcorporaties verschillen in veel opzichten van andere commerciële vastgoedeigenaren. Desondanks zijn de bedrijfsactiviteiten van het niet-DAEB bedrijf vergelijkbaar met die van commerciële vastgoedeigenaren. De reden van de verschillen is vanzelfsprekend dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaken: het verhuren van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed en het uitvoeren van specifieke diensten voor de leefbaarheid. Het verhuren van vrije sector huurwoningen en niet-woningen dient te worden beschouwd als nevenactiviteit en mag enkel onder bepaalde voorwaarden.

De focus van woningcorporaties is dus een maatschappelijke bijdrage leveren aan de samenleving. Hier is de organisatiestructuur ook op ingericht. De match tussen een maatschappelijke organisatie en commerciële bedrijfsactiviteiten brengt uitdagingen met zich mee. Wordt een passende commerciële strategie toegepast op de niet-DAEB portefeuille, dan ontstaat de beoogde meerwaarde waarbij de revenuen kunnen bijdragen aan een betere betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid van de sociale portefeuille. Een goed rendenderende niet-DAEB portefeuille is hiermee van groot belang voor woningcorporaties.

Meer weten over hoe u uw niet-DAEB portefeuille kunt optimaliseren? Dan gaan we graag vrijblijvend in gesprek.