Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Verduurzaming van commercieel vastgoed is een must, maar waarom juist nu?

Woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en andere eigenaren van commercieel vastgoed hebben één ding gemeen: verduurzaming zou voor elk van deze partijen bovenaan de agenda moeten staan. In de komende reeks korte blogs heb ik het over waarom die urgentie juist nu zo hoog is en over hoe organisaties deze verduurzamingsslag richting kunnen geven en vervolgens over kunnen gaan tot actie.

‘Wat zijn de wetten en regels waaraan de commerciële vastgoedportefeuille van mijn organisatie moet voldoen?’ is een vraag die bij veel vastgoedmanagers van woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten of andere organisaties door het hoofd spookt. Het veranderende energiebeleid van onze overheid en de energiecrisis waar we momenteel in verkeren zorgen in veel gevallen voor een toenemende urgentie als het aankomt op de verduurzaming van commercieel vastgoed. Ondanks de toenemende urgentie zorgt het oerwoud van steeds veranderende wet- en regelgeving bij veel partijen voor een gebrek aan overzicht en daarmee samenhangend, ontbreekt het inzicht in de te nemen stappen naar een duurzame bedrijfsvoering.

Urgentie groter dan je denkt

Om in 2050 aan de eisen voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving te voldoen, moeten er naast 7 miljoen woningen maar liefst 1 miljoen utiliteitsgebouwen worden verduurzaamd. De bestaande manier van verwarmen (door middel van aardgas) moet, niet in de laatste plaats vanwege de huidige energiecrisis, worden vervangen door een duurzaam alternatief. Ook zal in de nabije toekomst op grote schaal duurzame energieopwekking ingepast moeten worden. De urgentie om te verduurzamen wordt op haar beurt weer versterkt door het steeds meer merkbaar veranderende klimaat en de aangescherpte ambities vanuit Europa om CO2-reductie te realiseren.

De tijd van het hebben van een afwachtende houding als het aankomt op verduurzaming van commercieel vastgoed is dus wel voorbij, wachten tot er een brief van de gemeente of het Rijk op de mat beland is een slecht idee. Verduurzaming van de commerciële portefeuille moet de komende jaren hoog op de agenda staan want vergis je niet; de gemiddelde noordelijke woningcorporatie heeft al gauw een portefeuille van 30 miljoen euro te verduurzamen. Maar ook voor de eigenaren en huurders van minder grote portefeuilles is dit onderwerp urgenter dan ooit: in de nabije toekomst lopen diverse deadlines af en de consequenties die gepaard gaan met het niet voldoen aan de opgelegde duurzaamheidsverplichtingen liegen er niet om.

En nu?

Terugkomend op de vraag van eerder in dit blog: ‘Wat zijn de wetten en regels waaraan de commerciële vastgoedportefeuille van mijn organisatie moet voldoen?’. Het antwoord op die vraag is flauw, de kaders hiervoor worden namelijk bepaald door een groot aantal variabelen. Soms ligt het aan de grootte van je organisatie. Denk daarbij aan de EED-audit die grote organisaties verplicht om alle energiestromen in kaart te brengen. Het energieverbruik van je organisatie kan er ook voor zorgen dat je aan bepaalde wetten en regels moet voldoen, zo zijn grote energieverbruikers verplicht om energiebesparende maatregelen in kaart te brengen en, in combinatie met de Wet Milieubeheer, uit te voeren.