Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Prinsjesdag 2022 maatregelen energie en duurzaamheid

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste maatregelen met betrekking tot energie en duurzaamheid die de komende jaren invloed gaan hebben op de energietransitie.

1. Energiebelasting wordt verlaagd en prijsplafond voor huishoudens (en MKB)
Veel huishoudens hebben de afgelopen maanden de adem in moeten houden door de steeds hoger oplopende energieprijzen. Dat hoeft gelukkig niet weer, want het kabinet heeft bekend gemaakt een prijsplafond te hanteren van € 1,50 voor gas en €0,70 voor elektra. Dit geldt tot een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.400 kWh elektra. Ook ondernemers mogen opgelucht ademhalen, het tijdelijke prijsplafond zal ook voor hen gelden. Het kabinet heeft ook besproken dat er vanaf 2023 weer vaste contracten worden aangeboden. Welke vorm het prijsplafond zal aannemen, wordt de komende maanden door het kabinet verder uitgewerkt.

In het koopkracht-pakket is ook nagedacht over de energiebelasting. Huishoudens gaan minder energiebelasting betalen door een tegemoetkoming in de vorm van belastingvermindering en lagere tarieven. Hierdoor daalt de energiebelasting op gas met 6,31 cent per m3 en 7,06 cent per kWh. De btw-verlaging uit 2022 wordt niet doorgezet, maar de verlaging van de accijns op benzine blijft bestaan (22,46 cent per liter benzine/ 15,48 cent per liter diesel). Dit zal vooral ten voordele werken van personen die met de energieprijzen onder het prijsplafond zitten. Hiervoor is € 700 miljoen euro gereserveerd voor huishoudens met een laag inkomen en hoog verbruik. In totaal is voor deze maatregelen een budget van € 6,7 miljard uitgetrokken.

2. Schone energie en klimaatneutraliteit
Het kabinet heeft een klimaatfonds opgericht van 35 miljard euro voor de komende 10 jaar, bovenop de bestaande investeringen en subsidies. In dit klimaatfonds vallen o.a. een nieuwe subsidieregeling van € 130 miljoen voor warmtenetten en een extra € 100 miljoen voor de subsidie ISDE in 2023. Dit komt ten goede van bedrijven en ondernemers die hun vastgoed verder willen verduurzamen.

3. Meer toezicht en handhaving op milieuwetten
Het kabinet trekt 18 miljoen uit voor omgevingsdiensten om vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieu te versterken. Het kabinet geeft aan de toezicht op de energiebesparingsplicht (informatieplicht) voor bedrijven te willen verscherpen en te zorgen dat milieuschade wordt voorkomen in plaats van achteraf hersteld.

4. Extra budget voor verduurzamen huishoudens
Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van woningen van huishoudens. Hiervoor is € 300 miljoen vrijgemaakt in het Nationaal Isolatieprogramma. Hierdoor kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken. Dit is in lijn met het beleid om de energiebehoefte van de gebouwde omgeving terug te dringen en corporatiewoningen met energielabels E, F en G per 2028 uit te faseren.

5. Btw op zonnepanelen worden afgeschaft
Het kabinet schaft per 1 januari 2023 de btw af op zonnepanelen. Hierdoor gaat de btw op zonnepanelen omlaag van 21% naar 0%. Hierdoor hoeven particulieren geen btw meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

Het lijkt erop dat de overheid er alles aan doet om de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Met meer budget voor duurzaamheidssubsidies en meer budget voor toezicht en handhaving, lijkt het kabinet met een carrot-en-stick beleid te willen sturen. Of deze methode effectief blijkt zal pas over langere termijn duidelijk worden.