Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Mid­den­huur­re­gu­le­ring, hoe zit het precies?

Op 9 december 2022 heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de kamer geïnformeerd inzake de regulering van de middenhuur. Bijna 400.000 woningen vallen in dit nieuwe middensegment. In dit artikel worden de belangrijkste punten vanuit deze brief belicht om u hierover te informeren.

In het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS), is de liberalisatiegrens voor sociale huurwoningen vastgesteld op 148 punten. Dit staat gelijk aan circa €804. De middenhuurregulering zal gaan gelden voor woningen tot 187 punten. Dit staat gelijk aan circa €1.100 bij intreding van de wet. Dat wil zeggen dat alle woningen tot 187 punten gereguleerd worden conform het WWS.

De regulering van de middenhuur zal per 1 januari 2024 ingaan, waarbij de minister ook voornemens is het WWS te moderniseren en dwingend te maken. Verhuurders worden verplicht de maximale huurprijzen te respecteren. Hierop zal actief worden gehandhaafd door een derde partij. Als verhuurder riskeer je een boete wanneer je een hogere huurprijs genereert dan volgens het WWS is toegestaan. Onderstaand wordt de beoogde modernisering van het WWS uiteengezet.

Maximering WOZ-waarde

Sinds 1 mei 2022 mag de WOZ-waarde voor 33% worden meegewogen in het totaalaantal van de WWS-punten. Deze maximering gaat gelden vanaf 187 punten bij invoering van de middenhuurregulering. Dit betekent dat de WOZ-waarde in het sociale- en middensegment voor een groter aandeel in het puntentotaal kan gaan gelden.

Energielabel beter waarderen

Goede energielabels worden vanaf 1 januari 2024 nog beter gewaardeerd dan nu en slechte energielabels (E, F en G) krijgen puntenaftrek.

Buitenruimte beter waarderen

Buitenruimtes worden vanaf 1 januari 2024 beter gewaardeerd. Op dit moment worden buitenruimtes gewaardeerd met 2 punten per 25 m2. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit beter gewaardeerd waardoor een balkon van 15 m2 beter wordt gewaardeerd dan een balkon van 5 m2.

Maximering jaarlijkse huurprijsstijging

In de plannen van minister De Jonge is ook naar voren gekomen dat de jaarlijkse huurprijsstijging in het middensegment wordt gemaximeerd. Dit houdt in dat de huren jaarlijks maximaal mogen worden verhoogd volgens de CAO-loonontwikkeling + 0,5%.

Prijsopslag
Er wordt een tijdelijke prijsopslag toegestaan voor nieuwbouwprojecten die worden opgeleverd ná de invoer van de middenhuurregulering, het moderniseren van de WWS en waarvan de bouw vóór 1 januari 2025 is gestart. Deze opslag op de maximale huurprijs volgens het WWS bedraagt 5% voor 10 jaar.