Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Laadin­fra­struc­tuur voor wooncomplexen: risico’s, kansen en toe­komst­per­spec­tief

Zoals iedereen in zijn omgeving kan waarnemen, neemt het aantal elektrische voertuigen steeds verder toe. In 2030 zal door de toenemende interesse 1 op de 4 auto's in Nederland elektrisch zijn. Hierdoor is er ook meer behoefte aan laadinfrastructuur op parkeerterreinen. Door de groeiende laadbehoefte ontvangen eigenaren van wooncomplexen met een parkeervoorziening steeds vaker een aanvraag voor een laadpaal aan huis. De huurder wil omwille van comfort en een lagere stroomprijs graag zijn elektrische auto thuis opladen. Maar hoe ga je als eigenaar om met zo'n aanvraag en wat komt er dan allemaal bij kijken? In dit artikel licht ik toe welke risico’s en kansen er zijn voor het investeren in laadpalen.

De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in 2030 zal toenemen tot 25%. Daardoor zal het aantal laadvoorzieningen bij wooncomplexen toenemen. Binnen de verhuursector zal het aandeel elektrische auto's naar verwachting 15% bedragen in 2030. Dat zou betekenen dat er per 20 parkeerplekken 3 huurders zullen zijn met een elektrische auto. Omdat het in veel steden niet mogelijk is om gebruik te maken van openbare gemeentelijke laadvoorzieningen, wordt verwacht dat de aanvragen voor laadpalen zullen toenemen bij verhuurders.

Risico’s en overwegingen

Als eigenaar van een wooncomplex kun je vroeg of laat te maken krijgen met een aanvraag voor een laadpaal van een huurder. Om huurders van een passende oplossing te kunnen voorzien, is het aan te raden om de risico's vroegtijdig te onderzoeken. Hieronder worden de meest voorkomende risico’s toegelicht.

Brandveiligheid en verzekering

Aangezien de eigenaar verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van de parkeervoorziening, vormt dit een van de belangrijkste risico's bij het plaatsen van laadpalen. In het geval van een parkeergarage is de brandveiligheid vaak niet in orde. Daarom wordt het afgeraden om laadvoorzieningen in parkeergarages te plaatsen, of moeten er werkzaamheden worden verricht om de parkeergarage te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen. Tevens dient de verzekering op de hoogte te worden gebracht wanneer laadpalen op een parkeerterrein of in een parkeergarage worden geïnstalleerd.

Capaciteit op de stroomaansluiting

Een risico dat zich snel voordoet, is het aansluiten van de laadinfrastructuur op de elektriciteitsaansluiting. Een installateur kan dit risico verminderen door middel van een schouw. Omdat de elektriciteitsaansluiting van de parkeergarages vaak gekoppeld is aan de lift en andere algemene voorzieningen, zal de capaciteit in de meeste gevallen voldoende zijn om laadpalen op aan te sluiten. Load Balancing kan van pas komen als de aansluitcapaciteit beperkt is, omdat dit overbelasting van de energieaansluiting van het complex voorkomt.

Indeling parkeerterrein

Voordat een laadpaal kan worden geplaatst, moet een besluit worden genomen over wie er gebruik gaat maken van de laadpaal. Als de laadpaal door meerdere gebruikers wordt benut, moet er een herindeling van de parkeersituatie plaatsvinden. Gedeeld gebruik heeft voordelen, omdat huurders elkaar kunnen aanspreken op gewenst laadgedrag en er slechts in één laadpaal hoeft te worden geïnvesteerd. Als de parkeersituatie moet worden aangepast, moeten de meest geschikte laadplekken worden vrijgehouden voor de laadpalen. Dit kan resulteren in het moeten wisselen van parkeerplaatsen door huurders. Er zijn verschillende mogelijkheden om de parkeersituatie te herindelen, maar in geval van volledige verhuur en verhuur op nummer zijn de herindelingsmogelijkheden beperkt.

Beheer laadportefeuille

Als eigenaar is het beheer van een laadportefeuille geen kerntaak. Daarom kan het verstandig zijn om een externe partij te vinden die een online beheersysteem faciliteert. Een partij die een online beheerportaal aanbiedt, kan ondersteunen bij:

  • Het verstrekken van laadpassen
  • De afrekening van stroomkosten
  • Energiemanagement
  • Het melden van storingen
  • Het instellen van tarieven
  • Het koppelen van gebruikers aan laadpalen
  • Klantenservice voor gebruikers

Als er op meerdere locaties laadpalen worden geïnstalleerd, kan een online beheerportaal wenselijk zijn. Dit biedt een overzicht van alle locaties, laadpalen en gebruikers, waarbij alle kosten automatisch worden verrekend via persoonsgebonden laadpassen.

Vertrekkende huurders

Het kan altijd voorkomen dat iemand die een aanvraag voor een laadpaal heeft ingediend, besluit te vertrekken. Dit vormt een risico, omdat de financiële business case hierdoor kan veranderen. Met minder gebruikers wordt de investering minder snel terugverdiend. In veel gevallen wordt er contractueel iets vastgelegd om dit risico te beperken.

Kansen en voordelen

Als vastgoedeigenaar kun je, naast de risico's van het investeren in een laadportefeuille, ook de kansen zien. Er zijn namelijk genoeg voordelen aan het investeren in een laadportefeuille, zowel financieel als sociaal. Onderstaand worden de kansen en voordelen toegelicht.

Verdienmodel

Als de eigenaar van het complex investeert in laadpalen, zal de gebruiker hiervoor logischerwijs een vergoeding moeten betalen. Omdat het voor verhuurders meestal niet mogelijk is om geld te verdienen aan de stroom zelf, bespaart de gebruiker kosten ten opzichte van laden aan openbare laadpalen. De kosten voor de afname van stroom bij een wooncomplex zullen waarschijnlijk lager zijn dan die van openbare laadpalen. Om toch te kunnen verdienen aan het plaatsen van een laadpaal, kan een huurverhoging worden vastgesteld. Hiervoor is een verdienmodel opgesteld dat de maandelijkse besparing ten opzichte van openbare laadpalen berekent. Om de gebruiker geïnteresseerd te houden in de laadpaal bij huis, wordt in veel gevallen ook een jaarlijkse besparing voor de gebruiker geboden. Zo kan de eigenaar een huurverhoging toepassen om de investering te dekken, terwijl de gebruiker maandelijks kosten bespaart.

Laden op zonnestroom

Als een wooncomplex is voorzien van zonnepanelen, kan de laadpaal gebruikmaken van zonnestroom. De opwekking van de zonnepanelen kan direct worden ingezet voor de laadpaal. Indien er een overschot aan opgewekte stroom is, dit stroomoverschot wordt optimaler benut door de salderingsregeling van kracht wordt. Zonnestroom is duurzaam en goedkoop, waardoor de gebruiker tegen een nog lager tarief stroom afneemt, wat leidt tot grotere besparingen. Hoe hoger de besparing, hoe groter de mogelijke huurverhoging.

Huurderstevredenheid

Door het toevoegen van een extra dienst op een parkeerlocatie zullen de gebruikers van de laadpaal waarschijnlijk meer tevreden zijn over de service van de verhuurder. Het investeren in laadpalen in samenspraak met potentiële gebruikers toont aan dat een vastgoedeigenaar bereid is om mee te denken. Dit kan potentiële nieuwe huurders aantrekken om te huren bij deze woonlocatie.

Toekomstbestendig

Vanuit de Europese Commissie wordt gestimuleerd om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Dit gebeurt door wettelijke verplichtingen vast te leggen, waaronder het aanleggen van leidinginfrastructuur voor laadpalen in nieuwbouwcomplexen en gebouwen die een grondige renovatie ondergaan.

Essentieel of overbodig?

Er is een veelgehoorde opvatting dat het toevoegen van een laadpaal aan een parkeerterrein wordt gezien als een essentiële dienst, vergelijkbaar met het hebben van een lift. Op de lange termijn zal het hebben van laadinfrastructuur essentieel zijn voor gebruikers van parkeerterreinen. Anderzijds is er de opvatting dat benzinerijders ook geen tankstation aan huis hebben en dat het laadnetwerk in Nederland al zo ver ontwikkeld is dat een laadpaal bij huis overbodig is.

Desalniettemin wordt verwacht dat de vraag naar laadinfrastructuur in de loop der jaren zal toenemen. Als eigenaar wil je dan wellicht een passende oplossing bieden waarmee je de huurderstevredenheid vergroot door het investeren in een laadpaal. Het bieden van een oplossing gaat echter gepaard met risico's die vooraf moeten worden onderzocht. Verder moet de financiële haalbaarheid worden beoordeeld voordat er wordt geïnvesteerd, pas dan kunnen de financiële en sociale kansen worden benut.