Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

EPBD III, wat betekent dit voor gebouw­ei­ge­na­ren?

In deze blogreeks praten we je bij over zaken met betrekking tot de verduurzaming van commercieel vastgoed. Over waarom eigenaren verduurzaming juist nu prioriteit zouden moeten geven en over hoe ze hier richting aan kunnen geven en over kunnen gaan tot actie. In dit blog gaan we dieper in op de thema’s die spelen op het gebied van duurzame gebouwen.

In de afgelopen decennia is een woud aan wetten en regels ontstaan met betrekking tot de verduurzaming van (commercieel) vastgoed. In een tijd waarin de overheid veel nieuwe wet- en regelgeving introduceert is het logisch dat er verwarring en onzekerheid ontstaat over de directe gevolgen er van. ‘’Wat betekend dit precies voor onze organisatie?’’ Ik leg je hieronder uit wat de Energy Performance of Buildings Directive III (EPBD III) precies inhoudt en betekent.

EPBD III, wat houdt het precies in?

Voor veel organisaties is vanaf maart 2020 de vernieuwde EPBD III van kracht. Het doel van deze richtlijn is het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen, waardoor het energieverbruik daalt. De maatregelen uit de EPBD III zijn onderverdeeld in een drietal thema’s: technische systeemeisen, technische systeemkeuringen en laadinfrastructuur voor elektrisch verkeer:

De technische systeemeisen die in de EPBD III worden voorgeschreven moeten ervoor zorgen dat de energieprestaties van gebouwen verbetert. De technische systeemeisen die in de EPBD III worden beschreven betreffen eisen aan het systeemrendement, eisen ten aanzien van het dimensioneren, installeren en inregelen van installaties en eisen aan zelfregulerende apparatuur. Gezamenlijk vormen deze eisen een richtlijn voor gebouwsystemen. Systemen waar je aan kunt denken zijn: verwarmingssystemen, koelsystemen en ventilatiesystemen maar ook alarmsystemen en automatiseringssystemen. Gelden deze technische systeemeisen dan voor alle eigenaren van commercieel vastgoed? Nee, dat is niet het geval. Pas bij het installeren van een nieuw technisch gebouwsysteem of het vervangen of verbeteren van (gedeelten) van de bestaande technische installaties zijn deze eisen van toepassing.

Met de invoer van de EPBD III zijn de eisen rondom het keuren van verwarmings- en airconditioningssystemen aangescherpt. De keuringsverplichting voor dergelijke systemen geldt voor een installatie met een nominaal vermogen van 70 kW of meer. Ook ventilatiesystemen die aangesloten zijn op het verwarmings- of airconditioningssysteem moeten onder deze richtlijn worden gekeurd. Het doel van deze keuringsverplichting is het inzicht verkrijgen in en het verbeteren van de energieprestatie van het systeem. Naast de verplichting tot keuren staat in de EPBD III ook aangegeven dat de uitkomsten van de keuring moeten worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Laadinfrastructuur voor elektrisch verkeer lijkt op zichzelf niets te maken te hebben de verduurzaming van (commercieel) vastgoed maar toch komt dit thema terug in de EPBD III. De richtlijn verplicht het aanleggen van infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen. Van een ingrijpende verbouwing is (in het licht van de EPBD III) sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt veranderd, vernieuwd of vergroot. Bij sommige bestaande grotere gebouwen geldt deze aanlegplicht ook als er niet wordt gerenoveerd of verbouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Ben je benieuwd wat de hernieuwde EPBD III eisen voor jouw organisatie betekenen? Wij adviseren eigenaren van commercieel vastgoed op het gebied van complexe duurzaamheidsvraagstukken. Heb je advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze consultants.