Navigatie overslaan
DESK+

Log in bij DESK+

Ga naar DESK+
Dataroom

Login in de dataroom

Ga naar de dataroom

Datagestuurd vast­goed­stra­te­gie voeren

Hoe presteert een portefeuille ten opzichte van de markt? Welke panden hebben een stabiel rendement en welke zijn verlieslijdend? Welke panden hebben een hoge maatschappelijke waarde? Datagebruik geeft inzicht in de prestaties en eigenschappen van een portefeuille en is nodig om een passende vastgoedstrategie te bepalen op zowel korte als lange termijn. DeenKoopmans analyseert markt- en portefeuilledata om verbanden te leggen tussen de opmerkzaamheden in de portefeuilledata en de financiële prestaties. Daarnaast is de kwaliteit van de data belangrijk. Is de data betrouwbaar en volledig? Veel data is publiek toegankelijk of gemakkelijk te verzamelen. Toch wordt vaak nog geen optimaal gebruik gemaakt van data bij het bepalen van vastgoedstrategieën.

Dataverzameling

Om de portefeuille te kunnen benchmarken is marktdata nodig. Marktdata met informatie over de prestaties van verschillende vastgoedcategorieën is grotendeels openbaar beschikbaar en wordt vaak ook uitgesplitst per regio en voor bepaalde periodes. Ook kan veel informatie op objectniveau openbaar verkregen worden, zoals bouwjaar, oppervlaktes of gebruiksfunctie.

Een volgende stap is om op portefeuille niveau inzicht te verkrijgen in de bestaande data. Welke data zijn al verzameld en welke missen? Met het oog op de toekomst dient vervolgens organisatiebreed actie te worden ondernomen om de missende data inzichtelijk te maken. De bestaande data geeft de eerste handvatten voor vastgoedsturing. Een voorbeeld hiervan is de bepaling van de markthuur en de vergelijking met de contracthuur om een eventuele discrepantie te bepalen. Wanneer een pand een huurdiscrepantie heeft, is dit voor huurder en verhuurder nadelig. Voor de verhuurder betekent dit een lagere marktwaarde van het pand en een lager rendement. Voor de huurder betekent dit de mogelijkheid tot opzeggen door de verhuurder vanwege verlies, of lagere investeringen in het pand met betrekking tot duurzaamheid of onderhoud. Kortom, voor een duurzame relatie tussen huurder en verhuurder is het oplossen van een huurdiscrepantie essentieel.

Datakwaliteit

Hoe beter de datakwaliteit, hoe gerichter de vastgoedsturing. De verzamelde data dient betrouwbaar en volledig te zijn om een goede basis te vormen voor de te voeren vastgoedstrategieën. Aan de ene kant gaat het om publiek verkregen data, waarvan bekend moet zijn hoe deze data is verkregen en of deze bronnen betrouwbaar zijn. Aan de andere kant gaat het om de methode waarmee data binnen organisaties wordt verzameld en opgeslagen. Door op een slimme manier data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, ontstaan nieuwe inzichten in de prestaties van een portefeuille.

Een voorbeeld van waar de kwaliteit van data binnen een organisatie belangrijk is, is exploitatiedata op objectniveau. Als zowel de inkomsten (huurstroom) als kosten (bijvoorbeeld onderhoud- en beheerskosten) worden geboekt op het adres waarover de kosten zijn gemaakt, kan het directe rendement gebruikt worden als basis van een vastgoedstrategie. Dit vereist nauwkeurige financiële administratie van portefeuille-eigenaren.

Vastgoedstrategieën

Nadat inzicht is verkregen door het analyseren van markt- en portefeuilledata, wordt de stap naar het bepalen van vastgoedstrategieën gemaakt. Belangrijke onderdelen van een te voeren vastgoedstrategie kunnen zijn: verduurzaming, groot onderhoud, transformatie of verkoop. Voor deze veranderingen in de huidige exploitatie kunnen natuurlijke momenten gevonden worden op basis van data. Bij verduurzaming en groot onderhoud worden terugverdientijden overwogen, wet- en regelgeving geanalyseerd, afspraken met de huurder gemaakt en de huidige conditie van het pand kritisch bekeken. Bij transformatie of verkoop wordt een scenarioanalyse uitgevoerd waarin de waarde van het object wordt bepaald en wordt bekeken op welke manier de locatie en/of het pand alternatief aangewend kunnen worden. Kortom, het bepalen van vastgoedstrategieën is een veelomvattend proces met diverse invalshoeken waarvan data-analyse de basis vormt.

Benieuwd wat wij voor uw portefeuille kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.